Juan Vélez

Juan i siffor

IT-säkerhet kollegor
0
länder
0
språk
0
timme meditation om dagen
0

Om Juan Vélez

Juan har en Master i Information Technology från Kiel University of Applied Sciences i Tyskland och en examen i Telecommunications Engineering från Pontificia Bolivariana University i Medellín, Colombia. Där tog han också ett diplom i projektledning. Hans resa på Vattenfall började som Trainee  inom informationssäkerhet 2017.

“Jag tycker IT-riskhantering är ett fascinerande område. Vad som krävs är både en hög teknisk kompetens och en förmåga att kommunicera väl med andra.

Alla betraktar inte faror på samma sätt.  Det jag uppfattar som en uppenbar risk, kanske inte ens uppmärksammas av någon annan, så det är viktigt att verkligen kunna sätta sig in i hur andra tänker.

Jag vill inte bara arbeta reaktivt och lösa problem när de uppstår, utan jag försöker tänka proaktivt genom att hela tiden förutsäga vad som kan gå fel och sedan försöka minimera risken för att det ska hända.

Hög tillit till vår förmåga att leverera

IT-säkerhet är kanske inte är det första man tanker på när det handlar om att skapa en fossilfri framtid, men vi har ändå en väldigt stor och viktig roll att spela. Jämför det med en teater! Om inte tekniken och allt runt omkring fungerar är det omöjligt för skådespelarna på scenen att göra sitt jobb.

Jag har stor frihet och kan självständigt lägga upp mitt jobb. Det känns verkligen  att bolaget har förtroende för att medarbetarna levererar utan att behöva detaljstyras eller stämpla in och ut.  Människor som mår bra och trivs på jobbet levererar också bättre resultat.

IT är ett intensivt område och pressen är hög.  Därför tycker jag att det är viktigt att slappna av på fritiden och göra något helt annat. Jag mediterar och gillar även att vara ute i naturen.”

Juan arbetar inom:

Business support

Min uppgift är att identifiera, värdera och minimera olika risker. Inom IT-säkerhet arbetar vi lite i det tysta men spelar en central roll när det gäller att skydda Vattenfalls digitala infrastruktur mot cyberattacker, informationsstöd, olika virus och andra IT-relaterade hot. Att det fungerar är också en förutsättning för att nå våra klimatmål.
Säkerhet har alltid varit viktigt för mig och jag ville arbeta inom ett område där jag både kunde höja människors riskmedvetenhet och bidra till att skydda dem. Som trainee inom Vattenfalls IT-säkerhet fick jag möjligheten att arbeta med ett antal olika projekt över olika affärsområden där just den kompetensen behövdes. As a trainee I got the opportunity to work on several projects across different business areas where IT security expertise was required.
Jag valde att ta min Master i Tyskland eftersom landet är välkänt för att vara långt framme inom just informationsteknologi och utveckling. Mitt fokus var affärskontinuitetsplaner för IT infrastruktur och jag ansvarade även för klientskyddsplattformen. Typiskt nog var ämnet för min Master-uppsats “Business Continuity Management and IT disaster recovery.”
Under studietiden i Colombia fick jag som volontär vid IEEE hjälpa till att leda projekt med många olika intressenter. Det lärde mig mycket. Jag var också ansvarig för ett studentprogram för IEEE Central and South America, som hade till uppgift att genom olika aktiviteter sammanföra studenter och företrädare för arbetslivet. I led the student-professional awareness program for IEEE Central and South America which aimed to bring students and the industry together through various activities.
Min IT-bana inleddes på ett litet teknikföretag i Colombia. Där fick jag också börja lära mig om riskhantering inom IT och vilka åtgärder som kan vara relevanta. Där väcktes mitt intresse för riskhantering inom IT och hur man kan skydda sig på bästa sätt.