Vattenkraft

1 jobb

Talanger
0
Kraftverk
0
TWh per år
0

Vattenkraften är en viktig förnybar energikälla, som också har förmågan att balansera upp andra typer av produktion vilket gör den allt viktigare för att möjliggöra ett klimatsmartare

samhälle. Dina superkrafter kan hjälpa oss att maximera effektiviteten vid våra anläggningar eller utforska nya sätt att förbättra den biologiska mångfalden.

Hur är detta relaterat till våra expertiser?

Ingenjör

Vattenkraftens anpassning

Eftersom vattenkraft i allt större utsträckning måste användas för att balansera den ojämna produktionen av förnybar energi finns det gott om utmaningar för dig att ta dig an med hjälp av dina kunskaper inom teknik och vetenskap.

Djupare förståelse

Din kunskap inom hydrologi och hydraulik kan hjälpa oss att förstå älvarna bättre och få större förståelse i hur vi kan klara av förändrade nederbördstrender på bästa sätt.

Som maskiningenjör ska du utveckla smarta metoder för att göra våra vattenkrafttillgångar mer flexibla att möta energisystemets föränderliga behov, men också skapa förståelse i hur detta kan påverka slitaget på dammar, turbiner och vattendrag.

Med din bakgrund inom biologi kan du bedriva forskning för att på ett bättre sätt förstå fiskars beteende och göra det möjligt för oss att minska vår påverkan på den lokala miljön.

Drift, underhåll & service

Använda nya verktyg

Vattenkraften må vara en av världens äldsta energislag, men du får använda den allra senaste tekniken för att förbättra driften och underhållet av våra anläggningar och dessutom se till att vi drar nytta av bättre och säkrare arbetssätt.

Ständiga förbättringar

Din känsla för detaljer och problemlösningsförmåga gör att du som produktionstekniker får arbeta med hur vi kontinuerligt kan förbättra och utveckla våra driftprocedurer.

Din erfarenhet som elektriker kan leda till ett jobb som kontrollrumsingenjör där du får undersöka hur man på bästa sätt kan nyttja innovationer som exempelvis maskininlärning för att förbättra fjärrstyrning och övervakning av våra anläggningar.

Som utvecklingsingenjör ska du se till att våra anläggningar kan dra nytta av bättre arbetsmetoder i syfte att öka effektiviteten och sänka driftkostnaderna.

Hur är detta relaterat till våra expertiser?

Vattenkraftens anpassning

Eftersom vattenkraft i allt större utsträckning måste användas för att balansera den ojämna produktionen av förnybar energi finns det gott om utmaningar för dig att ta dig an med hjälp av dina kunskaper inom teknik och vetenskap.

Djupare förståelse

Din kunskap inom hydrologi och hydraulik kan hjälpa oss att förstå älvarna bättre och få större förståelse i hur vi kan klara av förändrade nederbördstrender på bästa sätt.

Som maskiningenjör ska du utveckla smarta metoder för att göra våra vattenkrafttillgångar mer flexibla att möta energisystemets föränderliga behov, men också skapa förståelse i hur detta kan påverka slitaget på dammar, turbiner och vattendrag.

Med din bakgrund inom biologi kan du bedriva forskning för att på ett bättre sätt förstå fiskars beteende och göra det möjligt för oss att minska vår påverkan på den lokala miljön.

Använda nya verktyg

Vattenkraften må vara en av världens äldsta energislag, men du får använda den allra senaste tekniken för att förbättra driften och underhållet av våra anläggningar och dessutom se till att vi drar nytta av bättre och säkrare arbetssätt.

Ständiga förbättringar

Din känsla för detaljer och problemlösningsförmåga gör att du som produktionstekniker får arbeta med hur vi kontinuerligt kan förbättra och utveckla våra driftprocedurer.

Din erfarenhet som elektriker kan leda till ett jobb som kontrollrumsingenjör där du får undersöka hur man på bästa sätt kan nyttja innovationer som exempelvis maskininlärning för att förbättra fjärrstyrning och övervakning av våra anläggningar.

Som utvecklingsingenjör ska du se till att våra anläggningar kan dra nytta av bättre arbetsmetoder i syfte att öka effektiviteten och sänka driftkostnaderna.

  • Projekt: Laxelerator
  • Grupp: Research & Development Centre

Ökad förståelse för fiskarnas beteende för att minimera miljöpåverkan

Laxeleratorn är en testränna som utvecklats vid vårt R&D-centrum i Älvkarleby där expertiser i hydraulik och biologi kombineras förstå fiskarnas beteende på ett bättre sätt.

Mer information
Du bidrar till att vattenkraften kan spela en större roll för att minska koldioxidutsläppen.

Vårt erbjudande

  • Utmanande arbetsuppgifter som gör att du får använda dina teknik- och ingenjörskunskaper till fullo
  • Hjälpsamma och professionella kollegor
  • Möjlighet att arbeta på många olika platser
  • Attraktiva anställningsvillkor med utmärkt förmånspaket
  • Möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling
Jobba med oss