Värme

11 jobb

Talanger
0
mln Värmekunder
0
Installationer
0

Våra fjärrvärmenät erbjuder ett klimatsmartare liv för hundratusentals människor, ett resultat av samarbeten mellan människor, städer och regioner. Du kan hjälpa oss att påskynda

omställningen till ett fossilfritt liv genom att se till att fler kunder kan koppla in sig och dra nytta av ny teknik som till exempel smarta värmemätare.

Hur är detta relaterat till våra expertiser?

Ingenjör

Nya utmaningar

Fjärrvärmenät är ingen nyhet, men många tekniska utmaningarna du tacklar är nya. Du får arbeta i samhällets hjärta och utveckla innovativa metoder för att utöka fjärrvärmenäten och koppla in fler bostäder på ett sätt som minimerar störningarna för omgivningen.

Fokus på kunden

Som ingenjör ska du ha ett nära samarbete med både kunder och samhällen eftersom detta är av största vikt för att bygga hållbara och tillförlitliga fjärrvärmenät.

Som Sales Engineer hittar du innovativa metoder för att konvertera fastigheter som redan är inkopplade till gasnätet och tillsammans med tekniska ingenjörer omsätta lösningsförslag till realitet.

Din förmåga att förklara även de mest komplicerade tekniska begrepp och att samarbeta med andra innebär att du som projektledare får möjlighet att påverka beslut för att möjliggöra dragning av rörledningar på ett optimalt sätt även i en stadskärna.

Drift, underhåll & service

Hålla allting igång

I takt med att våra värmenät fortsätter att växa behövs din tekniska expertis för att säkerställa högsta möjliga tillgänglighets- och säkerhetsnivå. Våra utbyggnadsplaner leder till många möjligheter till utveckling i din karriär och möjligheten till att ta större ansvar.

Konstant fokus

Konstant fokus krävs för tillförlitliga och säkra värmeleveranser. Som drifttekniker blir du en del av ett team som ser till att nätet fungerar smidigt och effektivt, och som snabbt åtgärdar de problem som uppstår.

För att kunna upprätthålla högsta möjliga kvalitets- och säkerhetsstandarder inom hela vår verksamhet spelar du som arbetsledare en viktig roll i samspelet med våra entreprenörer.

Som tillförlitlighetsingenjör är dina superkrafter ovärderliga för att ta fram underlag för val av bästa underhållsstrategi som ger en god kostnadseffektivitet utan att äventyra säkerheten.

Hur är detta relaterat till våra expertiser?

Nya utmaningar

Fjärrvärmenät är ingen nyhet, men många tekniska utmaningarna du tacklar är nya. Du får arbeta i samhällets hjärta och utveckla innovativa metoder för att utöka fjärrvärmenäten och koppla in fler bostäder på ett sätt som minimerar störningarna för omgivningen.

Fokus på kunden

Som ingenjör ska du ha ett nära samarbete med både kunder och samhällen eftersom detta är av största vikt för att bygga hållbara och tillförlitliga fjärrvärmenät.

Som Sales Engineer hittar du innovativa metoder för att konvertera fastigheter som redan är inkopplade till gasnätet och tillsammans med tekniska ingenjörer omsätta lösningsförslag till realitet.

Din förmåga att förklara även de mest komplicerade tekniska begrepp och att samarbeta med andra innebär att du som projektledare får möjlighet att påverka beslut för att möjliggöra dragning av rörledningar på ett optimalt sätt även i en stadskärna.

Hålla allting igång

I takt med att våra värmenät fortsätter att växa behövs din tekniska expertis för att säkerställa högsta möjliga tillgänglighets- och säkerhetsnivå. Våra utbyggnadsplaner leder till många möjligheter till utveckling i din karriär och möjligheten till att ta större ansvar.

Konstant fokus

Konstant fokus krävs för tillförlitliga och säkra värmeleveranser. Som drifttekniker blir du en del av ett team som ser till att nätet fungerar smidigt och effektivt, och som snabbt åtgärdar de problem som uppstår.

För att kunna upprätthålla högsta möjliga kvalitets- och säkerhetsstandarder inom hela vår verksamhet spelar du som arbetsledare en viktig roll i samspelet med våra entreprenörer.

Som tillförlitlighetsingenjör är dina superkrafter ovärderliga för att ta fram underlag för val av bästa underhållsstrategi som ger en god kostnadseffektivitet utan att äventyra säkerheten.

  • Projekt: Westpoort Warmte
  • Grupp: District Heating
  • Värme

Optimerar och ansluter värmenät i Amsterdam

Vi gör värmenäten framtidssäkra och hållbara genom att ansluta Amsterdams två värmekällor för att öka värmeutbudet för hela staden.

Du bidrar till att ge människor bostäder med hållbar komfort.

Vårt erbjudande

  • Stödjande miljö med inriktning på högsta möjliga HSE-standarder
  • Tekniskt intressanta arbetsuppgifter
  • Goda möjligheter till karriärutveckling med handledning
  • Möjlighet till ett nära samarbete med kunderna för att hjälpa dem att bli mer hållbara
  • Utmärkt förmånspaket inklusive sjukförsäkring, traktamente, pensionsförsäkring samt skifttillägg där så är tillämpligt
Jobba med oss