Värme

17 jobb

Talanger
0
mln Värmekunder
0
Installationer
0

Våra fjärrvärmenät är en viktig förklaring till att Sverige är världsledande inom grön energi. Tack vare kreativa samarbeten mellan städer, företag och regioner levererar de klimatsmart

värme till hundratusentals människor. Genom att få fler kunder att koppla in sig i nätet och tillämpa nya innovationer som smarta värmemätare bidrar du till en fossilfri uppvärmning.

Vilka expertiser jobbar med värme?

Ingenjör

I samhällets tjänst

Fjärrvärmenät är ingen nyhet, men många av de tekniska utmaningar du tacklar är nya. Du får arbeta i samhällets hjärta och utveckla innovativa metoder för att utöka fjärrvärmenäten och koppla in fler bostäder på ett sätt som minimerar störningarna för omgivningen.

Samarbete på flera plan

Som ingenjör ska du ha ett nära samarbete med både kunder och samhällen, eftersom detta är av största vikt för att bygga hållbara och tillförlitliga fjärrvärmenät.

I rollen som Sales Engineer hittar du innovativa metoder för att konvertera fastigheter som redan är inkopplade till gasnätet. Tillsammans med tekniska ingenjörer förverkligar du sedan olika lösningsförslag.

Din förmåga att förklara de mest komplicerade tekniska begreppen och att samarbeta med andra yrkesroller är viktig i arbetet som projektledare. Här är du med och fattar beslut för att möjliggöra dragning av rörledningar på ett optimalt sätt även i stadskärnor.

Drift, underhåll & service

Utveckla din kompetens

I takt med att våra värmenät fortsätter att växa behövs din tekniska expertis för att säkerställa högsta möjliga tillgänglighet och säkerhetsnivå. Våra utbyggnadsplaner ger många möjligheter till utveckling i din karriär och nya vägar till ett större ansvar.

Koll på kvalitet och säkerhet

Ett konstant fokus krävs för tillförlitliga och säkra värmeleveranser. Som drifttekniker blir du en del av ett team som ser till att nätet fungerar smidigt och effektivt – och som snabbt åtgärdar de problem som uppstår.

För att kunna upprätthålla högsta möjliga kvalitets- och säkerhetsstandarder inom hela vår verksamhet spelar du som arbetsledare en viktig roll i samspelet med våra entreprenörer.

Som tillförlitlighetsingenjör har du en viktig uppgift i att ta fram underlag för val av bästa underhållsstrategi, som ger en god kostnadseffektivitet utan att äventyra säkerheten.

Vilka expertiser jobbar med värme?

I samhällets tjänst

Fjärrvärmenät är ingen nyhet, men många av de tekniska utmaningar du tacklar är nya. Du får arbeta i samhällets hjärta och utveckla innovativa metoder för att utöka fjärrvärmenäten och koppla in fler bostäder på ett sätt som minimerar störningarna för omgivningen.

Samarbete på flera plan

Som ingenjör ska du ha ett nära samarbete med både kunder och samhällen, eftersom detta är av största vikt för att bygga hållbara och tillförlitliga fjärrvärmenät.

I rollen som Sales Engineer hittar du innovativa metoder för att konvertera fastigheter som redan är inkopplade till gasnätet. Tillsammans med tekniska ingenjörer förverkligar du sedan olika lösningsförslag.

Din förmåga att förklara de mest komplicerade tekniska begreppen och att samarbeta med andra yrkesroller är viktig i arbetet som projektledare. Här är du med och fattar beslut för att möjliggöra dragning av rörledningar på ett optimalt sätt även i stadskärnor.

Utveckla din kompetens

I takt med att våra värmenät fortsätter att växa behövs din tekniska expertis för att säkerställa högsta möjliga tillgänglighet och säkerhetsnivå. Våra utbyggnadsplaner ger många möjligheter till utveckling i din karriär och nya vägar till ett större ansvar.

Koll på kvalitet och säkerhet

Ett konstant fokus krävs för tillförlitliga och säkra värmeleveranser. Som drifttekniker blir du en del av ett team som ser till att nätet fungerar smidigt och effektivt – och som snabbt åtgärdar de problem som uppstår.

För att kunna upprätthålla högsta möjliga kvalitets- och säkerhetsstandarder inom hela vår verksamhet spelar du som arbetsledare en viktig roll i samspelet med våra entreprenörer.

Som tillförlitlighetsingenjör har du en viktig uppgift i att ta fram underlag för val av bästa underhållsstrategi, som ger en god kostnadseffektivitet utan att äventyra säkerheten.

Möt dina kollegor

Det här händer just nu

  • Projekt: Westpoort Warmte
  • Grupp: Fjärrvärme
  • Värme

Vi säkrar och optimerar hållbara värmenät i Amsterdam

I projektet Westpoort Warmte bidrar vi till att göra Amsterdams värmenät mer pålitliga och hållbara genom att ansluta två nya värmekällor. På så sätt ökar vi det fossilfria värmeutbudet i hela staden.

Läs mer här
Du bidrar till att ge människor bostäder med hållbar komfort och fossilfri värme.

Vad erbjuder vi dig?

• En stödjande miljö med inriktning på högsta möjliga HSE-standarder
• Tekniskt intressanta och stimulerande arbetsuppgifter
• Goda möjligheter till karriärutveckling med handledning
• Ett nära samarbete med kunderna för att hjälpa dem att bli mer hållbara
• Utmärkta förmånspaket (inklusive sjukförsäkring, traktamente, pensionsförsäkring samt skifttillägg där så är tillämpligt)

 

Jobba med oss