Solenergi & Batteri

0 jobb

Talanger
0
MW solenergi
0
MW batterikap
0

I den föränderliga energimixen spelar solenergi och batterier en nyckelroll när det gäller att snabba på omställningen till ett smartare energisystem. Som en del av ett av våra snabbast växande

områden bidrar du till att tackla några av branschens största utmaningar och arbeta i fronten när förnybar produktion integreras med batterilagring.

Hur är detta relaterat till våra expertiser?

Ingenjör

Höja ribban

Genom att hitta nya sätt att konstruera solcellsparker så att de kan utvecklas effektivare kan vi utöka vår kapacitet. Men vi ska inte ta genvägar. I stället ska vi utforma högkvalitativa anläggningar som i många år framöver kommer att kunna producera el på ett säkert sätt.

Optimera fördelarna

Som civilingenjör tar du fram smarta idéer för att säkerställa att projekten blir framgångsrika, både för Vattenfall och ur ett miljöperspektiv, i många år framöver.

Genom att optimera layouten för solpaneler till en anläggning bidrar du till att maximera produktionen och öka den biologiska mångfalden. Det kan i sin tur leda till minskade underhållskostnader, då gräset inte behöver klippas lika ofta.

Som elektroingenjör kommer du att titta på nya sätt att utforma projekt och på hur de på ett så effektivt sätt som möjligt kan kopplas samman med batterianläggningar och elnätet.

Projektledning

I tid och enligt budget

I och med att pressen är hård när det gäller att upprätthålla konkurrenskraftiga solenergikostnader är effektiv projektledning av största vikt för att vi ska kunna nå våra tillväxtmål för kapaciteten inom solcellsproduktion.

Ge konstruktioner liv

Som arbetsledare ansvarar du för att säkerställa att alla delar av utformningen av ett projekt blir verklighet.

För att högsta möjliga HSE-standarder ska kunna upprätthållas har du som platschef dagligt ansvar för arbetet i ett projekt och du spelar en viktig roll i att knyta samman underleverantörer och leverantörer.

Som projektkoordinator är du huvudlänken mellan ingenjörerna och projektledningen i samband med utveckling och byggnation för att bidra till att säkerställa att anläggningar levereras i tid och enligt budget.

Hur är detta relaterat till våra expertiser?

Höja ribban

Genom att hitta nya sätt att konstruera solcellsparker så att de kan utvecklas effektivare kan vi utöka vår kapacitet. Men vi ska inte ta genvägar. I stället ska vi utforma högkvalitativa anläggningar som i många år framöver kommer att kunna producera el på ett säkert sätt.

Optimera fördelarna

Som civilingenjör tar du fram smarta idéer för att säkerställa att projekten blir framgångsrika, både för Vattenfall och ur ett miljöperspektiv, i många år framöver.

Genom att optimera layouten för solpaneler till en anläggning bidrar du till att maximera produktionen och öka den biologiska mångfalden. Det kan i sin tur leda till minskade underhållskostnader, då gräset inte behöver klippas lika ofta.

Som elektroingenjör kommer du att titta på nya sätt att utforma projekt och på hur de på ett så effektivt sätt som möjligt kan kopplas samman med batterianläggningar och elnätet.

I tid och enligt budget

I och med att pressen är hård när det gäller att upprätthålla konkurrenskraftiga solenergikostnader är effektiv projektledning av största vikt för att vi ska kunna nå våra tillväxtmål för kapaciteten inom solcellsproduktion.

Ge konstruktioner liv

Som arbetsledare ansvarar du för att säkerställa att alla delar av utformningen av ett projekt blir verklighet.

För att högsta möjliga HSE-standarder ska kunna upprätthållas har du som platschef dagligt ansvar för arbetet i ett projekt och du spelar en viktig roll i att knyta samman underleverantörer och leverantörer.

Som projektkoordinator är du huvudlänken mellan ingenjörerna och projektledningen i samband med utveckling och byggnation för att bidra till att säkerställa att anläggningar levereras i tid och enligt budget.

  • Projekt: Haringvliet Hybrid Renewable Park
  • Grupp: Solar & Battery and Onshore Wind
  • Solenergi & Batteri
  • Vind

Produktion och lagring sammanförs i en smartare lösning

Vid Haringvliet Hybrid Renewable Park i Nederländerna utvecklas sex vindkraftverk, solceller och ett batteri gemensamt och ansluts till elnätet via samma anslutning.

Genom att använda dig av ett smart arbetssätt bidrar du till att solceller blir ett värdefullt bidrag till energimixen.

Vårt erbjudande

  • Möjlighet att ingå i ett dynamiskt och energifyllt team som jobbar med högprofilerande och branschomfattande projekt.
  • Utmanande arbetsuppgifter som gör att du får utnyttja dina teknik- och ingenjörskunskaper till max
  • Professionellt team och hjälpsamma kollegor
  • Attraktiva anställningsvillkor och utmärkta förmåner
  • Goda möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling
Jobba med oss