Solenergi & Batteri

0 jobb

Talanger
0
MW solenergi
0
MW batterikap
0

Solenergi och batterier kan vara lösningen på många av branschens största utmaningar. Detta är ett av våra snabbast växande områden, som spelar en avgörande roll i framtidens energimix.

Här arbetar du i teknikens frontlinje med att designa solcellsparker, utveckla effektivare batterier och integrera förnybar energi med innovativa lagringsmetoder.

Vilka expertiser jobbar med solenergi & batteri?

Ingenjör

Skapa nya solcellsparker

Genom att hitta nya sätt att konstruera solcellsparker, så att de utvecklas mer effektivt, kan vi utöka vår kapacitet. Men vi ska inte ta genvägar. Istället ska vi utforma högkvalitativa anläggningar som kan producera el på ett säkert sätt i många år framöver.

Optimera layout och teknik

Som civilingenjör tar du fram smarta idéer för att säkerställa att våra projekt blir framgångsrika, både för Vattenfall och ur ett miljöperspektiv, under en lång tid.

Genom att optimera layouten för solpaneler till en anläggning bidrar du till att maximera produktionen och öka den biologiska mångfalden. Det kan i sin tur leda till minskade underhållskostnader, då gräset inte behöver klippas lika ofta.

Som elektroingenjör kommer du att titta på nya sätt att utforma projekt som på ett så effektivt sätt som möjligt kan kopplas samman med batterianläggningar och elnätet.

Projektledning

Stenkoll på tid och budget

Pressen är hård när det gäller att upprätthålla konkurrenskraftiga kostnader för solenergi. Därför är effektiv projektledning av största vikt för att vi ska kunna nå våra tillväxtmål för kapaciteten inom solcellsproduktion.

Förverkliga våra projekt

Som arbetsledare ansvarar du för att säkerställa att alla delar av utformningen av ett projekt blir verklighet enligt plan.

För att högsta möjliga HSE-standarder ska kunna uppnås har du som platschef ett dagligt ansvar för arbetet i ditt projekt. Du spelar också en viktig roll för att knyta samman underleverantörer och leverantörer.

Som projektkoordinator är du huvudlänken mellan ingenjörerna och projektledningen i samband med utveckling och byggnation. Du bidrar till att säkerställa att anläggningar levereras i tid och enligt budget.

Vilka expertiser jobbar med solenergi & batteri?

Skapa nya solcellsparker

Genom att hitta nya sätt att konstruera solcellsparker, så att de utvecklas mer effektivt, kan vi utöka vår kapacitet. Men vi ska inte ta genvägar. Istället ska vi utforma högkvalitativa anläggningar som kan producera el på ett säkert sätt i många år framöver.

Optimera layout och teknik

Som civilingenjör tar du fram smarta idéer för att säkerställa att våra projekt blir framgångsrika, både för Vattenfall och ur ett miljöperspektiv, under en lång tid.

Genom att optimera layouten för solpaneler till en anläggning bidrar du till att maximera produktionen och öka den biologiska mångfalden. Det kan i sin tur leda till minskade underhållskostnader, då gräset inte behöver klippas lika ofta.

Som elektroingenjör kommer du att titta på nya sätt att utforma projekt som på ett så effektivt sätt som möjligt kan kopplas samman med batterianläggningar och elnätet.

Stenkoll på tid och budget

Pressen är hård när det gäller att upprätthålla konkurrenskraftiga kostnader för solenergi. Därför är effektiv projektledning av största vikt för att vi ska kunna nå våra tillväxtmål för kapaciteten inom solcellsproduktion.

Förverkliga våra projekt

Som arbetsledare ansvarar du för att säkerställa att alla delar av utformningen av ett projekt blir verklighet enligt plan.

För att högsta möjliga HSE-standarder ska kunna uppnås har du som platschef ett dagligt ansvar för arbetet i ditt projekt. Du spelar också en viktig roll för att knyta samman underleverantörer och leverantörer.

Som projektkoordinator är du huvudlänken mellan ingenjörerna och projektledningen i samband med utveckling och byggnation. Du bidrar till att säkerställa att anläggningar levereras i tid och enligt budget.

Möt dina kollegor

Det här händer just nu

  • Projekt: Haringvliet Hybrid Renewable Park
  • Grupp: Solar & Battery and Onshore Wind
  • Energy Solutions
  • Solenergi & Batteri
  • Vind

Unik hybridpark kombinerar produktion och lagring

 

I hybridkraftparken Haringvliet Hybrid Renewable Park i Nederländerna utvecklar vi sex vindkraftverk, solceller och ett batteri gemensamt, som sedan ansluts till elnätet via samma anslutning. Resultatet är en unik och effektiv samverkan mellan olika tekniker.

Läs mer här
Du bidrar till att solceller får en större roll i energimixen genom att arbeta med nyskapande metoder och tekniker.

Vad erbjuder vi dig?

  • Du blir en del av ett dynamiskt och energifyllt team som jobbar med högprofilerande och branschomfattande projekt
  • Utmanande arbetsuppgifter där du får utnyttja dina teknikkunskaper till max
  • Ett professionellt team och hjälpsamma kollegor
  • Attraktiva anställningsvillkor och utmärkta förmåner
  • Goda möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling
Jobba med oss