Services Nordic

18 jobb

Talanger
0
Etableringar
0
Kundnöjdhet
0

Oavsett om du arbetar med att avhjälpa strömavbrott i svåra väderförhållanden eller koppla in nya vindkraftsparker till elnätet så bidrar du till en säker

energiförsörjning i vår serviceverksamhet. Genom att utveckla och underhålla energilösningar för företag och samhällen bidrar du till ett klimatsmartare liv.

Hur är detta relaterat till våra expertiser?

Drift, underhåll & service

Samhällsnytta dygnet runt

Som en del av vårt serviceteam får du utföra arbete som är till nytta för alla i samhället – det gäller allt från att hjälpa kunder att ansluta sig till nätet till att förbättra nätsäkerheten.

Problemlösningsförmåga

Din bakgrund inom elektroteknik och passion för problemlösning kan leda till en befattning som distributionselektriker där du får jobba ute på fältet tillsammans med ett sammansvetsat team som utför inspektioner och åtgärdar fel.

Som underhållschef blir din förmåga att nå mål i tid och motivera ditt team viktigt för att vi ska kunna underhålla kundernas elinstallationer på bästa sätt.

Din förmåga att skapa goda relationer med personer inom företaget kan ge dig en roll som miljöspecialist där du utvecklar processer och rutiner som säkerställer att vårt arbete följer gällande lagstiftning.

Ingenjör

Kreativt tänkande

Dina resultatinriktade superkrafter ser till att vi kan utveckla lösningar inom ramarna för ett flertal olika projekt. I en konkurrenspräglad miljö hittar du kreativa sätt att ge kunderna högsta möjliga värde för pengarna.

Innovativa lösningar

Din ambition att få vara med om viktiga infrastrukturprojekt innebär att du som projektledare får ansvara för utvecklingen av innovativa lösningar för vindkraftparker.

Som planeringsingenjör får du kombinera dina tekniska kunskaper och affärssinne i syfte att kartlägga vilka konstruktioner som passar bäst för framtidens nätverk.

Dina superkrafter inom elektroteknik och din förmåga att samarbeta med andra kan innebära att du är lämpad för att ta fram planer för att uppgradera nätstyrutrustning i syfte att förbättra tillförlitligheten och möjliggöra större produktion av förnybar energi.

Hur är detta relaterat till våra expertiser?

Samhällsnytta dygnet runt

Som en del av vårt serviceteam får du utföra arbete som är till nytta för alla i samhället – det gäller allt från att hjälpa kunder att ansluta sig till nätet till att förbättra nätsäkerheten.

Problemlösningsförmåga

Din bakgrund inom elektroteknik och passion för problemlösning kan leda till en befattning som distributionselektriker där du får jobba ute på fältet tillsammans med ett sammansvetsat team som utför inspektioner och åtgärdar fel.

Som underhållschef blir din förmåga att nå mål i tid och motivera ditt team viktigt för att vi ska kunna underhålla kundernas elinstallationer på bästa sätt.

Din förmåga att skapa goda relationer med personer inom företaget kan ge dig en roll som miljöspecialist där du utvecklar processer och rutiner som säkerställer att vårt arbete följer gällande lagstiftning.

Kreativt tänkande

Dina resultatinriktade superkrafter ser till att vi kan utveckla lösningar inom ramarna för ett flertal olika projekt. I en konkurrenspräglad miljö hittar du kreativa sätt att ge kunderna högsta möjliga värde för pengarna.

Innovativa lösningar

Din ambition att få vara med om viktiga infrastrukturprojekt innebär att du som projektledare får ansvara för utvecklingen av innovativa lösningar för vindkraftparker.

Som planeringsingenjör får du kombinera dina tekniska kunskaper och affärssinne i syfte att kartlägga vilka konstruktioner som passar bäst för framtidens nätverk.

Dina superkrafter inom elektroteknik och din förmåga att samarbeta med andra kan innebära att du är lämpad för att ta fram planer för att uppgradera nätstyrutrustning i syfte att förbättra tillförlitligheten och möjliggöra större produktion av förnybar energi.

  • Projekt: START
  • Grupp: Services Nordic and R&D

Innovation gör att fel kan åtgärdas snabbare

Tekniker använder kameraförsedda glasögon ute på fält för att kunna be kollegor på annan ort om hjälp, något som gör det möjligt att korrigera fel på kortare tid.

Du får hjälpa kunder att koppla in sig till ett klimatsmartare nät.

Vårt erbjudande

  • Utmanande arbetsuppgifter som gör att du får nyttja dina teknik- och ingenjörskunskaper till max
  • Möjlighet att arbeta i en kundfokuserad och konkurrenskraftig miljö
  • Professionellt team och hjälpsamma kollegor
  • Attraktiva anställningsvillkor och utmärkta förmåner
  • Goda möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling
Jobba med oss