Markets

5 jobb

TwH Trade power
0
TwH Green cert.
0
MW installerade
0

Vårt marknadsteam arbetar med att optimera tillgångar och att köpa in och handla med råvaror för att på bästa sätt skapa värde, både för Vattenfall och för våra kunder.

Du kan få möjligheten att bidra till att integrera energi med lägre koldioxidutsläpp och dessutom hjälpa oss att få fram den finansiering som krävs för omställningen mot en fossilfri framtid.

Hur är detta relaterat till våra expertiser?

Trading

Riskhantering

Råvarumarknaderna blir allt mer komplicerade och volatila. Dina kunskaper om sektorn, ditt kommersiella tankesätt och din förmåga att förstå helheten kommer att hjälpa oss att optimera vårt ställningstagande och hantera riskerna.

Utveckla nya möjligheter

I takt med att energilandskapet förändras blir också relationen mellan producenter och konsumenter en annan. Dina affärsmässiga kompetenser och marknadskunskaper ska se till att vi kan förstärka vår position inom den växande sektorn för elhandelsavtal för företag.

Som mäklare kan du hjälpa kunderna att sälja sin förnybara el och bidra till att få fram nya investeringar i fossilfri energiproduktion.

Som Intraday Trader Power ingår du i ett team som dygnet runt, året runt, ansvarar för att implementera framgångsrika strategier för elgrossistmarknaderna.

IT

Spännande innovationer

Oavsett om det gäller programmering av algoritmbaserade tradingsystem eller att utveckla ny IT-arkitektur som kan hjälpa kunderna att dra nytta av energiflexibiliteten är det dina superkrafter som gör att du får jobba inom några av sektorns mest spännande områden.

Ständigt lärande

Din bakgrund inom datavetenskap kan ge dig en roll som Data Scientist där du får arbeta med maskininlärning i syfte att lösa problem och förbättra processer och prognoser.

Din strävan att utveckla och ta ansvar för lösningar innebär att du som applikationsingenjör kan ta fram nya applikationer som kan hjälpa våra trading-team att samla in den data de behöver för att fatta välgrundade beslut.

Du får också möjlighet att delta i tvärvetenskapliga projekt med andra affärsområden, till exempel för att arbeta med Aggregation Hub där IT-utvecklare samarbetar med matematiker och säljare.

Hur är detta relaterat till våra expertiser?

Riskhantering

Råvarumarknaderna blir allt mer komplicerade och volatila. Dina kunskaper om sektorn, ditt kommersiella tankesätt och din förmåga att förstå helheten kommer att hjälpa oss att optimera vårt ställningstagande och hantera riskerna.

Utveckla nya möjligheter

I takt med att energilandskapet förändras blir också relationen mellan producenter och konsumenter en annan. Dina affärsmässiga kompetenser och marknadskunskaper ska se till att vi kan förstärka vår position inom den växande sektorn för elhandelsavtal för företag.

Som mäklare kan du hjälpa kunderna att sälja sin förnybara el och bidra till att få fram nya investeringar i fossilfri energiproduktion.

Som Intraday Trader Power ingår du i ett team som dygnet runt, året runt, ansvarar för att implementera framgångsrika strategier för elgrossistmarknaderna.

Spännande innovationer

Oavsett om det gäller programmering av algoritmbaserade tradingsystem eller att utveckla ny IT-arkitektur som kan hjälpa kunderna att dra nytta av energiflexibiliteten är det dina superkrafter som gör att du får jobba inom några av sektorns mest spännande områden.

Ständigt lärande

Din bakgrund inom datavetenskap kan ge dig en roll som Data Scientist där du får arbeta med maskininlärning i syfte att lösa problem och förbättra processer och prognoser.

Din strävan att utveckla och ta ansvar för lösningar innebär att du som applikationsingenjör kan ta fram nya applikationer som kan hjälpa våra trading-team att samla in den data de behöver för att fatta välgrundade beslut.

Du får också möjlighet att delta i tvärvetenskapliga projekt med andra affärsområden, till exempel för att arbeta med Aggregation Hub där IT-utvecklare samarbetar med matematiker och säljare.

Möt våra kollegor

  • Projekt: In cooperation with Senfal
  • Grupp: Energy Trading and Risk Management

Använda maskininlärning för att upptäcka nya mönster och sannolikheter

Vi använder den senaste maskininlärningstekniken för att kunna dra nytta av möjligheterna att identifiera mönster som det mänskliga sinnet inte har förmåga att uppfatta.

Du bidrar till att såväl Vattenfall som våra kunder kan agera på de globala marknaderna på ett värdeskapande sätt.

Vårt erbjudande

  • Möjlighet att ingå i ett dynamiskt och kommersiellt inriktat team
  • Trivsam arbetskultur med högt tempo
  • Hjälpsamma kollegor
  • Internationell arbetsmiljö
  • Utmärkta möjligheter till karriärutveckling
Jobba med oss