Kärnkraft

11 jobb

Talanger
0
Reaktorer
0
TWh per år
0

Kärnkraften är en fossilfri och kostnadseffektiv producent av baskraft och spelar därför en viktig roll för energiomställningen och för elförsörjningen på lång sikt.

Du får arbeta i ett team som ska säkerställa att driften är säker och tillförlitlig i många år framöver, men som också hanterar en effektiv avveckling av gamla kraftverk.

Hur är detta relaterat till våra expertiser?

Ingenjör

Långsiktig planering

Vi gör stora investeringar i kärnkraften för att garantera största möjliga säkerhet och hög produktionstillgänglighet under många år framöver.

Expertkunskap

Som systemdesigner ska du ta fram planer för ett säkert slutförvaringssystem för använt kärnbränsle, ett av de absolut viktigaste miljöskyddsprojekten av sitt slag i Europa.

Dina omfattande kunskaper inom processystem och din förmåga att tänka strategiskt kan ge dig en plats som processingenjör där du får arbeta med att förbättra och förändra viktiga system.

Som reaktorfysiker kan dina analytiska superkrafter komma till nytta för det professionella team som arbetar med att analysera optimala konstruktioner för kärnbränsle och reaktorkärnor.

Drift, underhåll & service

Kunskapsdelning

Att arbeta med kärnkraft innebär att dina kompetenser, din kunskap och din vilja att dela med dig av dina superkrafter kommer att värderas högt och du får jobba i en miljö som strävar efter att bli världsledande

Lagarbete

Din känsla för säkerhet och detaljer, kanske utvecklade i en kontrollrumsmiljö i en annan bransch, kan leda till en roll som processoperatör där du ingår i ett skiftlag som övervakar reaktor- och turbindrift.

Som Waste & Logistics Lead vid vår enhet Nuclear Decommissioning får du samarbeta med våra tekniker för att ta fram säkra och kostnadseffektiva avfallshanteringsprogram för flera av våra anläggningar.

Dina expertkunskaper inom riskhantering kan göra dig till specialist inom strålskydd, en nyckelroll i teamet som ska garantera en säker arbetsmiljö.

Hur är detta relaterat till våra expertiser?

Långsiktig planering

Vi gör stora investeringar i kärnkraften för att garantera största möjliga säkerhet och hög produktionstillgänglighet under många år framöver.

Expertkunskap

Som systemdesigner ska du ta fram planer för ett säkert slutförvaringssystem för använt kärnbränsle, ett av de absolut viktigaste miljöskyddsprojekten av sitt slag i Europa.

Dina omfattande kunskaper inom processystem och din förmåga att tänka strategiskt kan ge dig en plats som processingenjör där du får arbeta med att förbättra och förändra viktiga system.

Som reaktorfysiker kan dina analytiska superkrafter komma till nytta för det professionella team som arbetar med att analysera optimala konstruktioner för kärnbränsle och reaktorkärnor.

Kunskapsdelning

Att arbeta med kärnkraft innebär att dina kompetenser, din kunskap och din vilja att dela med dig av dina superkrafter kommer att värderas högt och du får jobba i en miljö som strävar efter att bli världsledande

Lagarbete

Din känsla för säkerhet och detaljer, kanske utvecklade i en kontrollrumsmiljö i en annan bransch, kan leda till en roll som processoperatör där du ingår i ett skiftlag som övervakar reaktor- och turbindrift.

Som Waste & Logistics Lead vid vår enhet Nuclear Decommissioning får du samarbeta med våra tekniker för att ta fram säkra och kostnadseffektiva avfallshanteringsprogram för flera av våra anläggningar.

Dina expertkunskaper inom riskhantering kan göra dig till specialist inom strålskydd, en nyckelroll i teamet som ska garantera en säker arbetsmiljö.

Möt våra kollegor

  • Projekt: Undervattenskameran
  • Grupp: Ringhals
  • Kärnkraft

Utforska hur undervattenskam-eran används i våra reaktorer

Vi har utvecklat en unik undervattenskamera som kan gå ner i vattnet på tio meters djup och mäta väggarna i reaktorns bassäng med en noggrannhet på fem hundradelars millimeter. Vilket vi är först i världen med.

Du bidrar till en säker och tillförlitlig energiproduktion med låga koldioxidutsläpp.

Vårt erbjudande

  • Möjlighet att arbeta i en stimulerande och säker miljö
  • Utmanande arbetsuppgifter som gör att du får nyttja dina teknik- och ingenjörskunskaper till max
  • Professionellt team och hjälpsamma kollegor
  • Attraktiva anställningsvillkor och utmärkta förmåner
  • Goda möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling
Jobba med oss