Kärnkraft

56 jobb

Talanger
0
Reaktorer
0
TWh per år
0

Kärnkraften har en nyckelroll i energiomställningen. Den är fossilfri och kostnadseffektiv, samtidigt som den ger pålitlig elförsörjning på lång sikt. Vi gör nu stora satsningar på

att garantera en säker drift i många år framöver. Men din kompetens behövs också för att hantera avvecklingen av gamla kraftverk och slutförvaring av använt kärnbränsle.

Vilka expertiser jobbar med kärnkraft?

Ingenjör

Långsiktig planering

Vi gör stora investeringar i kärnkraften för att garantera största möjliga säkerhet och hög produktionstillgänglighet under många år framöver.

Viktiga och utmanande projekt

Som systemdesigner ska du ta fram planer för ett säkert slutförvaringssystem för använt kärnbränsle, ett av de absolut viktigaste miljöskyddsprojekten i sitt slag i Europa.

Dina omfattande kunskaper inom processystem och din förmåga att tänka strategiskt kan ge dig en plats som processingenjör. Här blir det din uppgift att förbättra och förändra viktiga system.

Som reaktorfysiker kan dina analytiska superkrafter spela en avgörande roll för det professionella team som arbetar med att analysera optimala konstruktioner för kärnbränsle och reaktorkärnor.

Drift, underhåll & service

Utbyte av kunskaper

Att arbeta med kärnkraft innebär att du får jobba i en miljö som strävar efter att bli världsledande. Dina kompetenser, din kunskap och din vilja att dela med dig av dina superkrafter kommer att värderas högt.

Lagarbete i erfarna team

Din osvikliga känsla för säkerhet och detaljer, kanske utvecklad i en kontrollrumsmiljö i en annan bransch, kan leda till en roll som processoperatör. Du ingår då i ett skiftlag som övervakar reaktor- och turbindrift.

Som Waste & Logistics Lead vid vår enhet Nuclear Decommissioning, får du samarbeta med våra tekniker för att ta fram säkra och kostnadseffektiva avfallshanteringsprogram för flera av våra anläggningar.

Dina expertkunskaper inom riskhantering kan göra dig till specialist inom strålskydd. Det är en nyckelroll i teamet som ska garantera en säker arbetsmiljö.

Vilka expertiser jobbar med kärnkraft?

Långsiktig planering

Vi gör stora investeringar i kärnkraften för att garantera största möjliga säkerhet och hög produktionstillgänglighet under många år framöver.

Viktiga och utmanande projekt

Som systemdesigner ska du ta fram planer för ett säkert slutförvaringssystem för använt kärnbränsle, ett av de absolut viktigaste miljöskyddsprojekten i sitt slag i Europa.

Dina omfattande kunskaper inom processystem och din förmåga att tänka strategiskt kan ge dig en plats som processingenjör. Här blir det din uppgift att förbättra och förändra viktiga system.

Som reaktorfysiker kan dina analytiska superkrafter spela en avgörande roll för det professionella team som arbetar med att analysera optimala konstruktioner för kärnbränsle och reaktorkärnor.

Utbyte av kunskaper

Att arbeta med kärnkraft innebär att du får jobba i en miljö som strävar efter att bli världsledande. Dina kompetenser, din kunskap och din vilja att dela med dig av dina superkrafter kommer att värderas högt.

Lagarbete i erfarna team

Din osvikliga känsla för säkerhet och detaljer, kanske utvecklad i en kontrollrumsmiljö i en annan bransch, kan leda till en roll som processoperatör. Du ingår då i ett skiftlag som övervakar reaktor- och turbindrift.

Som Waste & Logistics Lead vid vår enhet Nuclear Decommissioning, får du samarbeta med våra tekniker för att ta fram säkra och kostnadseffektiva avfallshanteringsprogram för flera av våra anläggningar.

Dina expertkunskaper inom riskhantering kan göra dig till specialist inom strålskydd. Det är en nyckelroll i teamet som ska garantera en säker arbetsmiljö.

Möt dina kollegor

Det här händer just nu

  • Projekt: Undervattenskameran
  • Grupp: Ringhals
  • Kärnkraft

Världsunik undervattenskam-era gör våra reaktorer säkrare

Vi har utvecklat en undervattenskamera som kan sänkas ner i vattnet på tio meters djup och mäta väggarna i reaktorns bassäng med en noggrannhet på fem hundradelars millimeter. Denna banbrytande lösning är vi först i världen med.

Läs mer här
Du bidrar till en säker och tillförlitlig energiproduktion med låga koldioxidutsläpp.

Vad erbjuder vi dig?

  • Möjligheten att arbeta i en stimulerande och säker miljö
  • Utmanande arbetsuppgifter där du får nyttja dina teknikkunskaper till max
  • Ett professionellt team och hjälpsamma kollegor
  • Attraktiva anställningsvillkor och utmärkta förmåner
  • Goda möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling
Jobba med oss