Elmarknad

8 jobb

TwH Trade power
0
TwH Green cert.
0
MW installerade
0

Vägen mot ett fossilfritt liv kräver hållbara finanser. Vårt marknadsteam arbetar med att optimera tillgångar och handla med råvaror för att på bästa sätt skapa värde – både för Vattenfall och våra kunder.

Här använder du dina kommersiella kunskaper till att stärka vår portfölj, samtidigt som du bidrar till lägre koldioxidutsläpp och fossilfria investeringar.

Vilka expertiser jobbar med elmarknad?

Handel och förvaltning

Analys och riskhantering

Råvarumarknaderna blir allt mer komplicerade och volatila. Dina kunskaper om sektorn, ditt kommersiella tankesätt och din förmåga att förstå helheten kommer att hjälpa oss att optimera vårt ställningstagande och hantera riskerna.

Hitta nya affärsområden

I takt med att energilandskapet förändras blir också relationen mellan producenter och konsumenter en annan. Dina affärsmässiga kompetenser och marknadskunskaper ska se till att vi kan förstärka vår position inom den växande sektorn för elhandelsavtal för företag.

Som mäklare kan du hjälpa kunderna att sälja sin förnybara el och bidra till att få fram nya investeringar i fossilfri energiproduktion.

Som Intraday Trader Power ingår du i ett team som dygnet runt, året runt, ansvarar för att implementera framgångsrika strategier för elgrossistmarknaderna.

IT

Spännande innovationer

Är din superkraft att programmera algoritmbaserade tradingsystem? Eller brinner du för att utveckla ny IT-arkitektur som hjälper kunderna att dra nytta av energiflexibiliteten? Hos oss får du jobba i några av sektorns mest spännande och innovativa områden.

Ett gemensamt lärande

Din bakgrund inom datavetenskap kan ge dig en roll som Data Scientist, där du får arbeta med maskininlärning i syfte att lösa problem och förbättra processer och prognoser.

Din strävan efter att ständigt utveckla och ta ansvar för tekniska lösningar innebär att du som applikationsingenjör kan ta fram nya applikationer som hjälper våra trading-team att samla in den data de behöver för att fatta välgrundade beslut.

Du får också möjligheten att delta i tvärvetenskapliga projekt med helt andra affärsområden. Till exempel kan du arbeta med vår Aggregation Hub, där IT-utvecklare samarbetar tätt med matematiker och säljare.

Vilka expertiser jobbar med elmarknad?

Analys och riskhantering

Råvarumarknaderna blir allt mer komplicerade och volatila. Dina kunskaper om sektorn, ditt kommersiella tankesätt och din förmåga att förstå helheten kommer att hjälpa oss att optimera vårt ställningstagande och hantera riskerna.

Hitta nya affärsområden

I takt med att energilandskapet förändras blir också relationen mellan producenter och konsumenter en annan. Dina affärsmässiga kompetenser och marknadskunskaper ska se till att vi kan förstärka vår position inom den växande sektorn för elhandelsavtal för företag.

Som mäklare kan du hjälpa kunderna att sälja sin förnybara el och bidra till att få fram nya investeringar i fossilfri energiproduktion.

Som Intraday Trader Power ingår du i ett team som dygnet runt, året runt, ansvarar för att implementera framgångsrika strategier för elgrossistmarknaderna.

Spännande innovationer

Är din superkraft att programmera algoritmbaserade tradingsystem? Eller brinner du för att utveckla ny IT-arkitektur som hjälper kunderna att dra nytta av energiflexibiliteten? Hos oss får du jobba i några av sektorns mest spännande och innovativa områden.

Ett gemensamt lärande

Din bakgrund inom datavetenskap kan ge dig en roll som Data Scientist, där du får arbeta med maskininlärning i syfte att lösa problem och förbättra processer och prognoser.

Din strävan efter att ständigt utveckla och ta ansvar för tekniska lösningar innebär att du som applikationsingenjör kan ta fram nya applikationer som hjälper våra trading-team att samla in den data de behöver för att fatta välgrundade beslut.

Du får också möjligheten att delta i tvärvetenskapliga projekt med helt andra affärsområden. Till exempel kan du arbeta med vår Aggregation Hub, där IT-utvecklare samarbetar tätt med matematiker och säljare.

Möt dina kollegor

Det här händer just nu

  • Projekt: In cooperation with Senfal
  • Grupp: Energy Trading och Risk Management
  • Markets
  • Vattenkraft

Innovativ maskininlärning upptäcker nya mönster och sannolikheter

Vi använder den senaste maskininlärningstekniken för att kunna dra nytta av möjligheterna att identifiera mönster som det mänskliga sinnet inte har förmågan att uppfatta. På så sätt kan vi bland annat förutsäga fel och skapa smartare processer.

Läs mer här
Du bidrar till att såväl Vattenfall som våra kunder kan agera på de globala marknaderna på ett värdeskapande och hållbart sätt.

Vad erbjuder vi dig?

  • Möjligheten att ingå i ett dynamiskt och kommersiellt inriktat team
  • En trivsam arbetskultur med högt tempo
  • Hjälpsamma kollegor
  • En internationell arbetsmiljö
  • Utmärkta möjligheter till karriärutveckling
Jobba med oss