Distribution

24 jobb

Talanger
0
mi Kunder
0
km nät
0

Vi vill möjliggöra elektrifiering som stöd för ett fossilfritt liv genom att driva och utveckla hållbara nät. Vi behöver mångfald inom kompetens för att övervinna framtidens utmaningar.

Genom att ansluta småskalig förnybar produktion till elnätet och säkerställa att strömmen alltid finns där för kunderna blir du en viktig kugge i ett större maskineri.

Hur är detta relaterat till våra expertiser?

Ingenjör

Smartare nät

Elnätet anpassas kontinuerligt efter den snabba teknikutvecklingen. Du får nyttja dina tekniska superkrafter och den allra senaste tekniken för att göra plats för mer väderberoende produktion av förnybar energi och öka systemens flexibilitet.

Få det att fungera

Vi gör omfattande investeringar i våra elnät för att säkerställa högkvalitativa leveranser till kunderna. Vi använder big data och analysteknik för att öka flexibiliteten i nätet.

Smarta nät ger kunderna möjlighet att ta kontroll över sin energi, och du med dina erfarenheter inom elektroteknik kan bli projektledare för ett stort mätarutbytesprogram i syfte att installera den senaste tekniken i hundratusentals bostäder.

Leveranskvalitet är högprioriterat hos oss. Vi genomför löpande projekt i syfte att förbättra våra nät och kvaliteten på våra leveranser.

Drift, underhåll och service

Dygnet runt

Ökad elektrifiering gör oss känsligare för driftavbrott. Som en del av vårt drift, underhåll & service team blir du viktig för vårt arbete med att hålla nätet igång på ett säkert sätt. Dygnet runt, året runt.

Ständigt lärande

Vår infrastruktur bygger visserligen på en sedan längre beprövad teknik, men övergången till smartare nät ger dig ändå möjlighet att få vara med om den allra senaste tekniska utvecklingen.

Som ingenjör kommer du uppskatta utmaningen att utgå från en systembaserad metodik i arbetet med såväl traditionell utrustning som ny teknik.

Ditt arbete som driftingenjör blir varierat eftersom det inkluderar både planering, övervakning och drift, och du blir en viktig del av ett sammansvetsat nätdriftsteam som ska se till att få strömmen att flöda, oavsett vad som händer.

Hur är detta relaterat till våra expertiser?

Smartare nät

Elnätet anpassas kontinuerligt efter den snabba teknikutvecklingen. Du får nyttja dina tekniska superkrafter och den allra senaste tekniken för att göra plats för mer väderberoende produktion av förnybar energi och öka systemens flexibilitet.

Få det att fungera

Vi gör omfattande investeringar i våra elnät för att säkerställa högkvalitativa leveranser till kunderna. Vi använder big data och analysteknik för att öka flexibiliteten i nätet.

Smarta nät ger kunderna möjlighet att ta kontroll över sin energi, och du med dina erfarenheter inom elektroteknik kan bli projektledare för ett stort mätarutbytesprogram i syfte att installera den senaste tekniken i hundratusentals bostäder.

Leveranskvalitet är högprioriterat hos oss. Vi genomför löpande projekt i syfte att förbättra våra nät och kvaliteten på våra leveranser.

Dygnet runt

Ökad elektrifiering gör oss känsligare för driftavbrott. Som en del av vårt drift, underhåll & service team blir du viktig för vårt arbete med att hålla nätet igång på ett säkert sätt. Dygnet runt, året runt.

Ständigt lärande

Vår infrastruktur bygger visserligen på en sedan längre beprövad teknik, men övergången till smartare nät ger dig ändå möjlighet att få vara med om den allra senaste tekniska utvecklingen.

Som ingenjör kommer du uppskatta utmaningen att utgå från en systembaserad metodik i arbetet med såväl traditionell utrustning som ny teknik.

Ditt arbete som driftingenjör blir varierat eftersom det inkluderar både planering, övervakning och drift, och du blir en viktig del av ett sammansvetsat nätdriftsteam som ska se till att få strömmen att flöda, oavsett vad som händer.

  • Projekt: Sjöängen
  • Grupp: Vattenfall, Askersund municipality and Sustainable Innovation
  • Distribution

Solkraft, batterilagring och elbilsladdning i ett integrerat system.

Ett projekt i Askersund går ut på att förena solkraft, batterilagring, energihantering och elbilsladdning i ett enda lokalt integrerat system.

Du bidrar till att möjliggöra elektrifiering och ett fossilfritt liv.

Vårt erbjudande

  • Utmanande uppgifter som gör att du får nyttja dina teknik- och ingenjörskunskaper till max
  • Professionellt team och hjälpsamma kollegor
  • Varierade och intressanta arbetsuppgifter
  • Möjligheter till flexibelt arbete
  • Attraktiva anställningsvillkor med förmånspaket
  • Möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling
Jobba med oss