Ett urval av våra pågående aktiviteter

• Vattenfall Equal by 30 är ett engagemang för att arbeta för lika lön, jämlikt ledarskap och samma möjligheter för kvinnor inom energisektorn senast 2030.
• D&I-föreläsningar inom olika ämnen, till exempel om ADHD på jobbet.
• Coacher och mentorprogram.
• Prideparader i flera städer.