Ett urval av våra pågående aktiviteter

  • Vattenfall Equal by 30 är ett engagemang för att arbeta för samma lön, ledarskap och möjligheter för kvinnor inom energisektorn senast 2030.
  • Coach och mentorprogram.
  • Prideparader i flera städer.
  • D&I föreläsningar om olika ämnen, till exempel om ADHD på jobbet.