Ersättning & Förmåner

Det ska vara enkelt och attraktivt att jobba på Vattenfall. Vi vill att du ska ha alla tänkbara förutsättningar för att trivas, utvecklas och prestera. Därför erbjuder vi våra

anställda en lång rad viktiga förmåner som speglar både dina prestationer och dina individuella behov. Allt ifrån en bra lön till träningsprogram och flexibla arbetstider.

Ersättning

Bra betalt

Goda prestationer lönar sig. Hos oss får du en attraktiv lön som motsvarar din erfarenhet och ditt ansvar. Din lön ökar under karriären utifrån dina insatser och resultat.

Kortare arbetstid

Vi erbjuder arbetstidsförkortning. Det innebär att alla anställda har kortare årsarbetstid. Arbetstidsförkortning kan tas ut som enstaka timmar eller som lediga dagar i följd.

Rörlig bonus

Framgångar ska belönas. Vi har flera olika transparanta bonusprogram beroende på vilken typ av anställning du har. Bonusen återspeglar din prestation och betalas ut årligen.

Hållbara resor

Vi är klimatsmarta. När vi reser i tjänsten tar vi hänsyn till säkerhet, miljö, resursanvändning och bekvämlighet. Självklart har du rätt till reseersättning och kostnadsutlägg.

Trappa ner

Vi värnar om våra äldre medarbetare. I slutet av din karriär har du möjlighet att trappa ner och arbeta efter 80-90-100-modellen. Den innebär att arbetstiden är 80 %, lönen är 90 % och tjänstepensionen är 100 %.

Ersättning

Goda prestationer lönar sig. Hos oss får du en attraktiv lön som motsvarar din erfarenhet och ditt ansvar. Din lön ökar under karriären utifrån dina insatser och resultat.

Vi erbjuder arbetstidsförkortning. Det innebär att alla anställda har kortare årsarbetstid. Arbetstidsförkortning kan tas ut som enstaka timmar eller som lediga dagar i följd.

Framgångar ska belönas. Vi har flera olika transparanta bonusprogram beroende på vilken typ av anställning du har. Bonusen återspeglar din prestation och betalas ut årligen.

Vi är klimatsmarta. När vi reser i tjänsten tar vi hänsyn till säkerhet, miljö, resursanvändning och bekvämlighet. Självklart har du rätt till reseersättning och kostnadsutlägg.

Vi värnar om våra äldre medarbetare. I slutet av din karriär har du möjlighet att trappa ner och arbeta efter 80-90-100-modellen. Den innebär att arbetstiden är 80 %, lönen är 90 % och tjänstepensionen är 100 %.

Förmåner

Trygga försäkringar

Din säkerhet är vår skyldighet. Genom din anställning omfattas du automatiskt av ett flertal försäkringar. Vi har avtal om livförsäkring, tjänstereseförsäkring, idrottsskadeförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och tjänstegrupplivförsäkring.

Lönsamma elavtal

Dra nytta av våra rabatter. Som anställd på Vattenfall har du möjlighet att teckna ett förmånligt personalavtal för el, utan att för den skull förmånsbeskattas.

Barnvänligt arbetsliv

Familjen är viktigast. Vi uppmanar våra medarbetare att ta föräldraledigt på det sätt som passar just deras liv på bästa sätt. Oavsett om det är spridda dagar i veckan eller under en längre period.

Balans i vardagen

En bra balans mellan arbete och fritid gynnar alla. För att underlätta din vardag erbjuder vi flexibla arbetsmöjligheter – bland annat deltidsarbete och möjligheten att arbeta hemifrån.

Hälsa och friskvård

Vi vill att våra medarbetare ska vara friska och glada. Vi bidrar till en hälsosam livsstil med hjälp av olika träningsprogram, sportaktiviteter och genom ett rikt föreningsliv.

Förmåner

Din säkerhet är vår skyldighet. Genom din anställning omfattas du automatiskt av ett flertal försäkringar. Vi har avtal om livförsäkring, tjänstereseförsäkring, idrottsskadeförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och tjänstegrupplivförsäkring.

Dra nytta av våra rabatter. Som anställd på Vattenfall har du möjlighet att teckna ett förmånligt personalavtal för el, utan att för den skull förmånsbeskattas.

Familjen är viktigast. Vi uppmanar våra medarbetare att ta föräldraledigt på det sätt som passar just deras liv på bästa sätt. Oavsett om det är spridda dagar i veckan eller under en längre period.

En bra balans mellan arbete och fritid gynnar alla. För att underlätta din vardag erbjuder vi flexibla arbetsmöjligheter – bland annat deltidsarbete och möjligheten att arbeta hemifrån.

Vi vill att våra medarbetare ska vara friska och glada. Vi bidrar till en hälsosam livsstil med hjälp av olika träningsprogram, sportaktiviteter och genom ett rikt föreningsliv.

Också intressant