Ersättning & Förmåner

Alla medarbetare på Vattenfall spelar en viktig roll på vår resa mot ett fossilfritt liv inom en generation. Genom att bidra till vårt syfte hjälper du

oss i jakten på ett klimatsmartare liv. För det vill vi visa vår uppskattning med attraktiva förmåner som speglar både din utveckling och individuella behov.

Ersättning

Attraktiv lön

På Vattenfall får du en bra lön som motsvarar din erfarenhet och ansvar. Din lön ökar under karriären utifrån dina prestationer.

Arbetstidsförkortning

På Vattenfall har vi Arbetstidsförkortning vilket innebär att alla anställda har kortare årsarbetstid. Arbetstidsförkortning kan tas ut som enstaka timmar eller några dagar i följd.

Bonusprogram

På Vattenfall har vi flera olika bonusprogram beroende på vilken typ av anställning du har. Bonusen återspeglar din prestation och betalas ut årligen.

Resor & Utlägg

När vi på Vattenfall reser tar vi hänsyn till säkerhet, miljön, resursanvändning och bekvämlighet. Om du reser inom tjänsten har du rätt till reseersättning och kostnadsutlägg.

80-90-100-modellen

För den som är i slutet av sin karriär finns möjligheten att arbeta efter 80-90-100-modellen som innebär att arbetstiden är 80 %, lönen är 90 % och tjänstepensionen är 100 %.

Ersättning

På Vattenfall får du en bra lön som motsvarar din erfarenhet och ansvar. Din lön ökar under karriären utifrån dina prestationer.

På Vattenfall har vi Arbetstidsförkortning vilket innebär att alla anställda har kortare årsarbetstid. Arbetstidsförkortning kan tas ut som enstaka timmar eller några dagar i följd.

På Vattenfall har vi flera olika bonusprogram beroende på vilken typ av anställning du har. Bonusen återspeglar din prestation och betalas ut årligen.

När vi på Vattenfall reser tar vi hänsyn till säkerhet, miljön, resursanvändning och bekvämlighet. Om du reser inom tjänsten har du rätt till reseersättning och kostnadsutlägg.

För den som är i slutet av sin karriär finns möjligheten att arbeta efter 80-90-100-modellen som innebär att arbetstiden är 80 %, lönen är 90 % och tjänstepensionen är 100 %.

Förmåner

Försäkringar

Du omfattas automatiskt av ett flertal försäkringar genom din anställning på Vattenfall. Vi har avtal om livförsäkring, tjänstereseförsäkring, idrottsskadeförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och tjänstegrupplivförsäkring.

Personalavtal för el

Som anställd på Vattenfall har du möjlighet att teckna ett förmånligt personalavtal för el utan att för den skull förmånsbeskattas.

Föräldraledig

Vi uppmanar våra medarbetare att ta föräldraledighet på det sätt som passar deras liv på bästa sätt, oavsett om det är någon dag i veckan eller under en längre period.

Balans mellan arbete och fritid

En bra balans mellan arbete och fritid gynnar alla. För att underlätta för dig erbjuder vi flexibla arbetsmöjligheter, bland annat deltidsarbete eller möjligheten att arbeta hemifrån.

Hälsa och välmående

Vi vill att våra medarbetare ska vara friska och glada. Vi vill underlätta för en hälsosam livsstil genom olika träningsprogram, sportaktiviteter och genom ett rikt föreningsliv.

Förmåner

Du omfattas automatiskt av ett flertal försäkringar genom din anställning på Vattenfall. Vi har avtal om livförsäkring, tjänstereseförsäkring, idrottsskadeförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och tjänstegrupplivförsäkring.

Som anställd på Vattenfall har du möjlighet att teckna ett förmånligt personalavtal för el utan att för den skull förmånsbeskattas.

Vi uppmanar våra medarbetare att ta föräldraledighet på det sätt som passar deras liv på bästa sätt, oavsett om det är någon dag i veckan eller under en längre period.

En bra balans mellan arbete och fritid gynnar alla. För att underlätta för dig erbjuder vi flexibla arbetsmöjligheter, bland annat deltidsarbete eller möjligheten att arbeta hemifrån.

Vi vill att våra medarbetare ska vara friska och glada. Vi vill underlätta för en hälsosam livsstil genom olika träningsprogram, sportaktiviteter och genom ett rikt föreningsliv.

Också intressant