Trading & Asset Optimization

4 jobb

Talanger
0
Aktiviteter
0
Länder
0

Energimarknaderna blir allt mer volatila och komplexa, för att behålla vår konkurrenskraft måste vi vara så effektiva som möjligt med våra egna och kundernas tillgångar.

Som en del av teamet spelar du en viktig roll i arbetet att säkerställa att vi har den ekonomiska styrka som krävs för ytterligare investeringar på vår resa mot ett fossilfritt liv.

Hur är detta relaterat till våra expertiser?

Handel

En aktiv roll på marknaden

Dina analytiska och affärsmässiga superkrafter, kombinerat med våra investeringar i ny teknik som exempelvis maskininlärning och algoritmbaserad handel, ska se till att vi kan maximera nyttan av vår produktion och erbjuda våra kunder bäst valuta för pengarna.

Högt tempo får dig att trivas

Din förmåga att snabbt förstå verksamhetens behov och din vilja att spela en aktiv roll kan göra dig till en Senior Energy Trading & Risk Management Analyst som underhåller och utvecklar systemen som utgör grunden för vår tradingaktivitet.

Som marknadsanalytiker hjälper dina matematiska superkrafter oss att förstå vad som händer på energigrossistmarknaden, något som gör det möjligt att på högsta nivå fatta välgrundade investeringsbeslut.

Goda meriter från riskhantering kan göra dig till en Senior Gas Trader där du får utveckla strategier för att utnyttja marknadstrender effektivt.

Kapitalförvaltning

Långsiktigt tänkande

I takt med att energimarknaderna blir allt mer volatila bidrar du till hållbarhet, leveranssäkerhet och konkurrenskraft samtidigt som du får arbeta inom nya spännande områden, exempelvis genom att hjälpa kunderna att dra nytta av efterfrågeflexibiliteten.

Stödja innovation

Med dina superkrafter i komplicerade avtalsfrågor kan du som Originator hjälpa tredjepartsproducenter med elhandelsavtal med företagsköpare, vilka främjar utbyggnaden av förnybar energi.

Som Expert coder arbetar du med ett, i hög grad, tvärvetenskapligt projekt inom hela Vattenfall i syfte att bygga en banbrytande aggregationsplattform som ger kunderna chans att utnyttja sin energiflexibilitet maximalt.

Med god kännedom om de globala gasmarknaderna hjälper du som Portfolio Manager oss att optimera våra gastillgångar och att förstå behoven av flexibilitet på ett bättre sätt.”

Hur är detta relaterat till våra expertiser?

En aktiv roll på marknaden

Dina analytiska och affärsmässiga superkrafter, kombinerat med våra investeringar i ny teknik som exempelvis maskininlärning och algoritmbaserad handel, ska se till att vi kan maximera nyttan av vår produktion och erbjuda våra kunder bäst valuta för pengarna.

Högt tempo får dig att trivas

Din förmåga att snabbt förstå verksamhetens behov och din vilja att spela en aktiv roll kan göra dig till en Senior Energy Trading & Risk Management Analyst som underhåller och utvecklar systemen som utgör grunden för vår tradingaktivitet.

Som marknadsanalytiker hjälper dina matematiska superkrafter oss att förstå vad som händer på energigrossistmarknaden, något som gör det möjligt att på högsta nivå fatta välgrundade investeringsbeslut.

Goda meriter från riskhantering kan göra dig till en Senior Gas Trader där du får utveckla strategier för att utnyttja marknadstrender effektivt.

Långsiktigt tänkande

I takt med att energimarknaderna blir allt mer volatila bidrar du till hållbarhet, leveranssäkerhet och konkurrenskraft samtidigt som du får arbeta inom nya spännande områden, exempelvis genom att hjälpa kunderna att dra nytta av efterfrågeflexibiliteten.

Stödja innovation

Med dina superkrafter i komplicerade avtalsfrågor kan du som Originator hjälpa tredjepartsproducenter med elhandelsavtal med företagsköpare, vilka främjar utbyggnaden av förnybar energi.

Som Expert coder arbetar du med ett, i hög grad, tvärvetenskapligt projekt inom hela Vattenfall i syfte att bygga en banbrytande aggregationsplattform som ger kunderna chans att utnyttja sin energiflexibilitet maximalt.

Med god kännedom om de globala gasmarknaderna hjälper du som Portfolio Manager oss att optimera våra gastillgångar och att förstå behoven av flexibilitet på ett bättre sätt.”

Möt våra kollegor

  • Projekt: Aggregation hub
  • Grupp: Energy trading

Skapa mervärde för våra kunder genom aggregering

Vår innovativa Aggregation Hub är en plattform där kunderna kan nyttja småskalig energiflexibilitet som industriella behov, batterier, kraftvärmeverk och laddstationer

Dina kommersiella kunskaper understödjer hållbarhet, energisäkerhet och konkurrenskraft.

Vårt erbjudande

  • Möjlighet att ingå i ett dynamiskt och kommersiellt inriktat team
  • Arbetskultur med högt tempo
  • Frihet att arbeta med egna initiativ
  • Hjälpsamma kollegor
  • Internationell arbetsmiljö
  • Utmärkta möjligheter till karriärutveckling
Jobba med oss