Stabsfunktioner

85 jobb

Talanger
0
Aktiviteter
0
Länder
0

Drivs du av att göra bra saker ännu bättre? I vårt mångfaldspräglade team står du för den expertkunskap och det strategiska stöd som krävs för att vi ska ta nästa steg i utvecklingen.

Därför har du en bärande roll på vår resa mot en fossilfri framtid – en utmaning som kräver både kreativa idéer, skarpa affärsanalyser och nya insikter om hur världen förändras.

Hur jobbar våra stabsfunktioner på Vattenfall?

Ditt uppdrag

Smartare och mer effektivt

Din uppgift är att få ett effektivare och smartare Vattenfall att växa fram. Bland annat genom att arbeta med att verifiera de finansiella uppgifterna som styrker företagets stabilitet inför förhandlingar med leverantörer och vid bedömning av större förvärv.

Skapa hållbar tillväxt

Din förmåga att förstå hur företaget fungerar och hur våra marknader förändras innebär att dina kollegor inom verksamheten kommer att betrakta dig som en expert på området.

Att arbeta i en internationell miljö ger dig stora möjligheter till karriärutveckling och att få erfarenhet från olika marknader.

Även om du inte kommer att ha en inkomstgenererande roll kommer ditt utmärkta affärssinne att vara mycket viktigt för att skapa en långsiktig finansiell stabilitet och hållbar tillväxt.

Hur du bidrar

Planering för framtiden

Som en del av vårt finansteam kommer du inte bara att knacka siffror. Du kommer att använda de senaste tekniska verktygen för att se till att företaget har all den information och de insikter som krävs för att planera för framtiden och hantera risker.

Många olika karriärvägar

Din förhandlingsförmåga eller dina juridiska erfarenheter kan bli värdefulla när du som Procurement Manager jobbar med stora avtal och ser till att vi får valuta för pengarna och kan behålla vår konkurrenskraft.

Du kan också ingå i vårt paneuropeiska M&A-team och jobba tillsammans med externa rådgivare för att identifiera och utvärdera tänkbara förvärvsmöjligheter som kan stärka vår position inom viktiga produktområden eller geografiska regioner.

Som journalist kan din förmåga att skapa engagemang genom att berätta Vattenfalls historia leda till en roll som Media Relations Manager.

Hur jobbar våra stabsfunktioner på Vattenfall?

Smartare och mer effektivt

Din uppgift är att få ett effektivare och smartare Vattenfall att växa fram. Bland annat genom att arbeta med att verifiera de finansiella uppgifterna som styrker företagets stabilitet inför förhandlingar med leverantörer och vid bedömning av större förvärv.

Skapa hållbar tillväxt

Din förmåga att förstå hur företaget fungerar och hur våra marknader förändras innebär att dina kollegor inom verksamheten kommer att betrakta dig som en expert på området.

Att arbeta i en internationell miljö ger dig stora möjligheter till karriärutveckling och att få erfarenhet från olika marknader.

Även om du inte kommer att ha en inkomstgenererande roll kommer ditt utmärkta affärssinne att vara mycket viktigt för att skapa en långsiktig finansiell stabilitet och hållbar tillväxt.

Planering för framtiden

Som en del av vårt finansteam kommer du inte bara att knacka siffror. Du kommer att använda de senaste tekniska verktygen för att se till att företaget har all den information och de insikter som krävs för att planera för framtiden och hantera risker.

Många olika karriärvägar

Din förhandlingsförmåga eller dina juridiska erfarenheter kan bli värdefulla när du som Procurement Manager jobbar med stora avtal och ser till att vi får valuta för pengarna och kan behålla vår konkurrenskraft.

Du kan också ingå i vårt paneuropeiska M&A-team och jobba tillsammans med externa rådgivare för att identifiera och utvärdera tänkbara förvärvsmöjligheter som kan stärka vår position inom viktiga produktområden eller geografiska regioner.

Som journalist kan din förmåga att skapa engagemang genom att berätta Vattenfalls historia leda till en roll som Media Relations Manager.

Möt dina kollegor

Det här händer just nu

  • Projekt: Social responsibility
  • Grupp: Sustainability

Undersök vilken effekt vi har på människor och samhälle

Varje år försöker vi mäta hur vi påverkar människor och samhälle – både positivt och negativt – ur ett ekonomiskt, samhälleligt och miljömässigt perspektiv.

Du gör det möjligt för kollegor inom hela verksamheten att förverkliga vår fossilfria vision.

Vad erbjuder vi dig?

  • Möjligheten att spela en avgörande roll för verksamheten
  • En stöttande arbetsmiljö
  • Chansen att arbeta i internationella team
  • Attraktiva anställningsvillkor
  • Goda möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling
Jobba med oss