Stabsfunktioner

25 jobb

Talanger
0
Aktiviteter
0
Länder
0

Vår resa mot en fossilfri framtid kräver en stor omställning som omfattar en ökning av förnybar produktionskapacitet till att utveckla innovativa tjänster för ett fossilfritt liv.

I vårt mångfaldspräglade team är det du som står för den expertkunskap och det strategiska stöd som krävs för att verksamheten ska kunna förändras till det bättre.

Hur är detta relaterat till våra expertiser?

Översikt

Effektivare och smartare

Genom ett arbeta med att bland annat verifiera de finansiella uppgifterna som styrker företagets stabilitet inför förhandlingar med leverantörer och vid bedömning av större förvärv, blir det din uppgift att få ett effektivare och smartare Vattenfall att växa fram.

Expert inom ditt område

Din förmåga att förstå hur företaget fungerar och hur våra marknader förändras innebär att dina kollegor inom verksamheten kommer att betrakta dig som expert inom området.

Att arbeta i en internationell miljö ger dig stora möjligheter till karriärutveckling och att få erfarenhet från olika marknader.

Även om du inte kommer att ha en inkomstgenererande roll kommer ditt utmärkta affärssinne att vara mycket viktigt för att skapa en långsiktig finansiell stabilitet och hållbar tillväxt.

Hur du kan bidra

Med fokus på siffrorna

Som en del av vårt finansteam kommer du inte bara att knacka siffror. Du kommer att använda de senaste tekniska verktygen för att se till att företaget har all den information och de insikter som krävs för att planera för framtiden och hantera risker.

Så många möjligheter

Din förhandlingsförmåga eller dina juridiska erfarenheter kan bli värdefulla när du som Procurement Manager jobbar med stora avtal och ser till att vi får valuta för pengarna och kan behålla vår konkurrenskraft.

Du kan också ingå i vårt paneuropeiska M&A-team och jobba tillsammans med externa rådgivare för att identifiera och utvärdera tänkbara förvärvsmöjligheter för att stärka vår position inom viktiga produktområden eller geografiska regioner.

Som journalist kan din förmåga att skapa engagemang genom att berätta Vattenfalls historia leda till en roll som Media Relations Manager.

Hur är detta relaterat till våra expertiser?

Effektivare och smartare

Genom ett arbeta med att bland annat verifiera de finansiella uppgifterna som styrker företagets stabilitet inför förhandlingar med leverantörer och vid bedömning av större förvärv, blir det din uppgift att få ett effektivare och smartare Vattenfall att växa fram.

Expert inom ditt område

Din förmåga att förstå hur företaget fungerar och hur våra marknader förändras innebär att dina kollegor inom verksamheten kommer att betrakta dig som expert inom området.

Att arbeta i en internationell miljö ger dig stora möjligheter till karriärutveckling och att få erfarenhet från olika marknader.

Även om du inte kommer att ha en inkomstgenererande roll kommer ditt utmärkta affärssinne att vara mycket viktigt för att skapa en långsiktig finansiell stabilitet och hållbar tillväxt.

Med fokus på siffrorna

Som en del av vårt finansteam kommer du inte bara att knacka siffror. Du kommer att använda de senaste tekniska verktygen för att se till att företaget har all den information och de insikter som krävs för att planera för framtiden och hantera risker.

Så många möjligheter

Din förhandlingsförmåga eller dina juridiska erfarenheter kan bli värdefulla när du som Procurement Manager jobbar med stora avtal och ser till att vi får valuta för pengarna och kan behålla vår konkurrenskraft.

Du kan också ingå i vårt paneuropeiska M&A-team och jobba tillsammans med externa rådgivare för att identifiera och utvärdera tänkbara förvärvsmöjligheter för att stärka vår position inom viktiga produktområden eller geografiska regioner.

Som journalist kan din förmåga att skapa engagemang genom att berätta Vattenfalls historia leda till en roll som Media Relations Manager.

Möt våra kollegor

  • Projekt: Social responsibility
  • Grupp: Sustainability

Följa upp vilken effekt vi har på människor och samhälle

Varje år försöker vi mäta hur vi påverkar människor och samhälle – både positivt och negativt – ur ekonomiskt, samhälleligt och miljömässigt perspektiv.

Du gör det möjligt för kollegor inom hela verksamheten att förverkliga vår fossilfria vision.

Vårt erbjudande

  • Möjlighet att spela en avgörande roll för verksamheten
  • Stöttande arbetsmiljö
  • Möjlighet att arbeta i internationella team
  • Attraktiva anställningsvillkor
  • Goda möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling
Jobba med oss