Projektledning

28 jobb

Talanger
0
Aktiviteter
0
Industrier
0

Har du förmågan att lyfta dina kollegor till nya höjder? Som projektledare på Vattenfall får du ett av branschens mest spännande jobb. Du ansvarar för investeringar som påverkar

hela vårt samhälle under lång tid framåt och använder den senaste tekniken för att få ditt team att prestera maximalt. Här krävs lyhördhet, flexibilitet och ett stort mått handlingskraft.

Hur jobbar vi med projektledning på Vattenfall?

Storskaliga projekt

Du får saker att hända

Som projektledare med ansvar för ett av våra större projekt får du leda ett team tillsammans med externa konsulter som jobbar med investeringar värda miljontals euro.

Projekt som gör skillnad

Att ansvara för projekt som exempelvis ett nytt fjärrvärmenät ger dig möjligheten att arbeta med investeringar som påverkar människor, samhällen och miljö positivt under många år framöver.

Det är inte bara dina tekniska ingenjörskunskaper och dina ledaregenskaper som kommer att sättas på prov, utan även din förmåga att effektivt kommunicera med olika intressenter under projektets olika faser.

När projekt till exempel ska genomföras i tätbefolkade områden blir din talang för att sköta relationerna till närsamhället avgörande för ett lyckat resultat.

Interna projekt

Hitta smartare arbetssätt

Effektiv projektledning är av största vikt för att driva på omställningen till – och introduktionen av – nya arbetssätt. Det är precis vad vi behöver för att förverkliga vår mission om en fossilfri framtid.

Maxa teamets prestationer

Att vara lyhörd gentemot kunderna och självständig i arbetet är viktiga egenskaper för en projektledare, men det är ändå din förmåga att få saker att hända som är din största superkraft.

Du har stora möjligheter till karriärutveckling inom projektledning, oavsett om det blir som Business-, Asset-based- eller Senior Project Manager. Dina unika egenskaper och din talang för att ta dig an olika utmaningar kommer att matchas mot verksamhetens behov.

Dina färdigheter och erfarenheter kommer väl till pass när du coachar dina kollegor i agila processer, för att teamet ska kunna nyttja sina förmågor maximalt.

Agila metoder

Allt viktigare att jobba agilt

Traditionell projektledning fortsätter visserligen att vara viktig för vår verksamhet, men projektteamen börjar i allt större utsträckning att tillämpa agila arbetsmetoder för att effektivisera förändringen – som är absolut nödvändigt inom många områden.

Reagera snabbt på omvärlden

På snabbrörliga marknader som E-mobility arbetar vi med agila processer för att kunna reagera direkt på det som händer på marknaderna och snabbare utveckla nya produkter och tjänster.

Agila arbetssätt är också viktiga för vår strävan att påskynda digitaliseringen av verksamheten.

Din spetskompetens inom IT kan ge dig ett jobb som Scrum Master vid Digital Accelerator i vår värmeverksamhet som stöttar ett eller flera team i strävan efter att snabbt utveckla innovationer, som exempelvis appar för att förenkla underhållspersonalens planering.

Hur jobbar vi med projektledning på Vattenfall?

Du får saker att hända

Som projektledare med ansvar för ett av våra större projekt får du leda ett team tillsammans med externa konsulter som jobbar med investeringar värda miljontals euro.

Projekt som gör skillnad

Att ansvara för projekt som exempelvis ett nytt fjärrvärmenät ger dig möjligheten att arbeta med investeringar som påverkar människor, samhällen och miljö positivt under många år framöver.

Det är inte bara dina tekniska ingenjörskunskaper och dina ledaregenskaper som kommer att sättas på prov, utan även din förmåga att effektivt kommunicera med olika intressenter under projektets olika faser.

När projekt till exempel ska genomföras i tätbefolkade områden blir din talang för att sköta relationerna till närsamhället avgörande för ett lyckat resultat.

Hitta smartare arbetssätt

Effektiv projektledning är av största vikt för att driva på omställningen till – och introduktionen av – nya arbetssätt. Det är precis vad vi behöver för att förverkliga vår mission om en fossilfri framtid.

Maxa teamets prestationer

Att vara lyhörd gentemot kunderna och självständig i arbetet är viktiga egenskaper för en projektledare, men det är ändå din förmåga att få saker att hända som är din största superkraft.

Du har stora möjligheter till karriärutveckling inom projektledning, oavsett om det blir som Business-, Asset-based- eller Senior Project Manager. Dina unika egenskaper och din talang för att ta dig an olika utmaningar kommer att matchas mot verksamhetens behov.

Dina färdigheter och erfarenheter kommer väl till pass när du coachar dina kollegor i agila processer, för att teamet ska kunna nyttja sina förmågor maximalt.

Allt viktigare att jobba agilt

Traditionell projektledning fortsätter visserligen att vara viktig för vår verksamhet, men projektteamen börjar i allt större utsträckning att tillämpa agila arbetsmetoder för att effektivisera förändringen – som är absolut nödvändigt inom många områden.

Reagera snabbt på omvärlden

På snabbrörliga marknader som E-mobility arbetar vi med agila processer för att kunna reagera direkt på det som händer på marknaderna och snabbare utveckla nya produkter och tjänster.

Agila arbetssätt är också viktiga för vår strävan att påskynda digitaliseringen av verksamheten.

Din spetskompetens inom IT kan ge dig ett jobb som Scrum Master vid Digital Accelerator i vår värmeverksamhet som stöttar ett eller flera team i strävan efter att snabbt utveckla innovationer, som exempelvis appar för att förenkla underhållspersonalens planering.

Möt dina kollegor

Det här händer just nu

  • Projekt: Future city heat supply
  • Grupp: District Heating

Vi framtidssäkrar stadens värmeförsörjning

Vårt projekt “Future Heat Leiden” är en stor investering som ska framtidssäkra värmeförsörjningen i Leiden, Nederländerna, genom att utnyttja nya energikällor.

Du blir en drivande kraft i samhällets omställning för en fossilfri framtid

Vad erbjuder vi dig?

  • Chansen att arbeta med utmanande och högprofilerade projekt
  • Mycket goda möjligheter till karriärutveckling
  • Nya erfarenheter inom många affärsområden
  • Inspirerande arbetsmiljö med högt tempo
  • Stor individuell frihet
Jobba med oss