Management

5 jobb

Chefer
0
% Kvinnor
0
Chefsnivåer
0

Energisektorn förändras just nu i snabbare takt än någonsin och samtidigt är konkurrensen i särklass. Det är din ledarskapsförmåga som kan föra oss fram till en fossilfri framtid.

Oavsett om du är en erfaren ledare eller någon som har de förmågor som krävs för att bli en kan vi se till att du når din fulla potential.

Hur är detta relaterat till våra expertiser?

Vad du bidrar med

I täten mot utmaningen

Vi står inför stora utmaningar i vår mission att bli fossilfria inom en generation. Detta innebär att du måste ha en klar förståelse för din egen roll i denna strävan och en passion för samarbete, kontinuerligt lärande och innovation.

Hantera osäkerhet

Du ska engagera människor att se helhetsbilden, skapa kontakt dem emellan och hantera osäkerheter, även när vägen framåt inte är uppenbar.

Ett strategiskt tankesätt gör att du kan förutse framtida trender och deras konsekvenser. Du stärker människorna i din omgivning och bygger upp effektiva team med hjälp av gemensamma mål, öppen dialog och en vilja att samarbeta med andra.

I takt med att omvärlden förändras är det du som är katalysatorn för ett snabbare lärande, för att utveckla dig själv så väl som andra. Innovation leder vår omställning, och du är villig att experimentera och dra lärdom av såväl framgångar som misslyckanden.

Vad du får tillbaka

Kontinuerligt lärande

Som ledare inom Vattenfall får du tillgång till omfattande stöd och möjligheter till lärande så att du kan utveckla dina superkrafter som ledare och få möjlighet att ta nästa steg i karriären.

Ledarskapsprogram

Vattenfall Management Institute ger dig tillgång till effektiva utbildningar, allt från korta onlinekurser till personlig coachning.

Vårt ledarskapsprogram innefattar kurser som är lämpade både för de som är nybörjare på området och för seniora ledare. Olika moduler inriktar sig på specifika områden, till exempel för hur man ger och tar emot feedback, leder virtuella team och om agilt ledarskap.

Innovation är av största vikt för verksamheten, och därför får alla ledare stort stöd för att på ett bättre sätt kunna förstå det nya digitala landskapet och kunna se nya möjligheter.

Hur är detta relaterat till våra expertiser?

I täten mot utmaningen

Vi står inför stora utmaningar i vår mission att bli fossilfria inom en generation. Detta innebär att du måste ha en klar förståelse för din egen roll i denna strävan och en passion för samarbete, kontinuerligt lärande och innovation.

Hantera osäkerhet

Du ska engagera människor att se helhetsbilden, skapa kontakt dem emellan och hantera osäkerheter, även när vägen framåt inte är uppenbar.

Ett strategiskt tankesätt gör att du kan förutse framtida trender och deras konsekvenser. Du stärker människorna i din omgivning och bygger upp effektiva team med hjälp av gemensamma mål, öppen dialog och en vilja att samarbeta med andra.

I takt med att omvärlden förändras är det du som är katalysatorn för ett snabbare lärande, för att utveckla dig själv så väl som andra. Innovation leder vår omställning, och du är villig att experimentera och dra lärdom av såväl framgångar som misslyckanden.

Kontinuerligt lärande

Som ledare inom Vattenfall får du tillgång till omfattande stöd och möjligheter till lärande så att du kan utveckla dina superkrafter som ledare och få möjlighet att ta nästa steg i karriären.

Ledarskapsprogram

Vattenfall Management Institute ger dig tillgång till effektiva utbildningar, allt från korta onlinekurser till personlig coachning.

Vårt ledarskapsprogram innefattar kurser som är lämpade både för de som är nybörjare på området och för seniora ledare. Olika moduler inriktar sig på specifika områden, till exempel för hur man ger och tar emot feedback, leder virtuella team och om agilt ledarskap.

Innovation är av största vikt för verksamheten, och därför får alla ledare stort stöd för att på ett bättre sätt kunna förstå det nya digitala landskapet och kunna se nya möjligheter.

Möt våra kollegor

  • Projekt: Leadership focus areas
  • Grupp: Co-creation different areas

Fokusområden för ledarskap fungerar som ramverk för ditt arbete

Fokusområden för det nya ledarskapet – Connect People, Accelerate Learning och Drive Innovation – har valts ut för att förbättra vår verksamhet och möjliggöra tillväxt.

Ska vi nå vårt mål om ett fossilfritt liv inom en generation krävs ett starkt och engagerat ledarskap. Ett ledarskap som gör det möjligt för och stärker medarbetare, affärsenheter och organisationen. Ett ledarskap som kopplar ihop människor och strategi, accelererar lärandet och som driver innovation för att utveckla verksamheten.

Du får leda förändringsarbete i en oviss värld.

Vårt erbjudande

  • Möjlighet att leda förändringsarbetet i en miljö med stor påverkan
  • Stor personlig frihet med omfattande ansvar
  • Omfattande stöd för karriärutveckling
  • Skräddarsydda chefsutvecklingsprogram
  • Attraktivt förmånspaket
  • Möjlighet att arbeta med internationella projekt
Jobba med oss