Ledarskap

14 jobb

Chefer
0
% Kvinnor
0
Chefsnivåer
0

Vill du leda oss i arbetet för att nå en fossilfri framtid? Energisektorn förändras i snabbare takt än någonsin och vi behöver dig och dina ledarskapsförmågor med på resan.

Som ledare inom Vattenfall ser du potentialen i alla människor, du är målmedveten, nyfiken och vågar utmana. Hos oss får du lustfyllda samarbeten och ett kontinuerligt lärande.

Hur jobbar vi med ledarskap inom Vattenfall?

Hur du bidrar

Se möjligheter i utmaningar

Vi står inför stora utmaningar i vårt arbete med att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. Detta innebär att du måste ha en klar förståelse för din roll i vår strävan mot en fossilfri framtid och en passion för samarbete, kontinuerligt lärande och innovation.

Engagera och experimentera

Du ska engagera människor att se helhetsbilden, skapa kontakter dem emellan och hantera osäkerheter, även när vägen framåt inte är uppenbar.

Ett strategiskt tankesätt gör att du kan förutse framtida trender och deras konsekvenser. Du stärker människorna i din omgivning och bygger upp effektiva team med hjälp av gemensamma mål, öppen dialog och en vilja att samarbeta med andra.

I takt med att omvärlden förändras är det du som är katalysatorn för ett snabbare lärande, för att utveckla dig själv såväl som andra. Innovation leder vår omställning – och du är villig att experimentera och dra lärdom av såväl framgångar som motgångar.

Hur du utvecklas

Ett kontinuerligt lärande

Som ledare inom Vattenfall får du tillgång till omfattande stöd och nya vägar till lärande, så att du kan utveckla dina superkrafter inom ledarskap och få möjlighet att ta nästa steg i karriären.

Breda ledarskapsprogram

Vattenfall Management Institute ger dig tillgång till flera effektiva utbildningar, allt från korta onlinekurser till personlig coachning.

Vårt ledarskapsprogram innehåller kurser som är lämpade både för nybörjare på området och för seniora ledare. Olika moduler inriktar sig på specifika områden, till exempel för hur man ger och tar emot feedback, leder virtuella team och arbetar med agilt ledarskap.

Innovation är av största vikt för verksamheten. Därför får alla ledare ett stort stöd för att på bästa tänkbara sätt förstå det nya digitala landskapet och kunna se nya lösningar.

Hur jobbar vi med ledarskap inom Vattenfall?

Se möjligheter i utmaningar

Vi står inför stora utmaningar i vårt arbete med att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. Detta innebär att du måste ha en klar förståelse för din roll i vår strävan mot en fossilfri framtid och en passion för samarbete, kontinuerligt lärande och innovation.

Engagera och experimentera

Du ska engagera människor att se helhetsbilden, skapa kontakter dem emellan och hantera osäkerheter, även när vägen framåt inte är uppenbar.

Ett strategiskt tankesätt gör att du kan förutse framtida trender och deras konsekvenser. Du stärker människorna i din omgivning och bygger upp effektiva team med hjälp av gemensamma mål, öppen dialog och en vilja att samarbeta med andra.

I takt med att omvärlden förändras är det du som är katalysatorn för ett snabbare lärande, för att utveckla dig själv såväl som andra. Innovation leder vår omställning – och du är villig att experimentera och dra lärdom av såväl framgångar som motgångar.

Ett kontinuerligt lärande

Som ledare inom Vattenfall får du tillgång till omfattande stöd och nya vägar till lärande, så att du kan utveckla dina superkrafter inom ledarskap och få möjlighet att ta nästa steg i karriären.

Breda ledarskapsprogram

Vattenfall Management Institute ger dig tillgång till flera effektiva utbildningar, allt från korta onlinekurser till personlig coachning.

Vårt ledarskapsprogram innehåller kurser som är lämpade både för nybörjare på området och för seniora ledare. Olika moduler inriktar sig på specifika områden, till exempel för hur man ger och tar emot feedback, leder virtuella team och arbetar med agilt ledarskap.

Innovation är av största vikt för verksamheten. Därför får alla ledare ett stort stöd för att på bästa tänkbara sätt förstå det nya digitala landskapet och kunna se nya lösningar.

Möt dina kollegor

Det här händer just nu

  • Projekt: Leadership focus areas
  • Grupp: Co-creation different areas

Tre nya fokusområden för framtidens ledarskap

Tre fokusområden för det nya ledarskapet – Connect People, Accelerate Learning och Drive Innovation – har valts ut för att förbättra vår verksamhet och möjliggöra tillväxt.

Ska vi nå vårt mål om ett fossilfritt liv inom en generation krävs ett starkt och engagerat ledarskap. Ett ledarskap som stöttar och stärker medarbetare, affärsenheter och hela organisationen. Ett ledarskap som kopplar ihop människor och strategier, accelererar lärandet och driver innovation för att utveckla verksamheten.

Du får leda förändringsarbetet i en snabbt skiftande värld.

Vad erbjuder vi dig?

  • Chansen att leda förändringsarbetet i en miljö med stor påverkan
  • En stor personlig frihet och ett stort ansvar
  • Omfattande stöd för karriärutveckling
  • Skräddarsydda chefsutvecklingsprogram
  • Ett attraktivt förmånspaket
  • Möjligheten att arbeta med internationella projekt
Jobba med oss