Ingenjör

44 jobb

Talanger
0
Aktiviteter
0
Länder
0

Strävan efter att hitta bättre och billigare sätt att konstruera, bygga och driva våra tillgångar innebär att våra ingenjörer och forskare ställs inför nya utmaningar varje

dag. Du får möjligheten att delta under hela projektcykeln – från konstruktion och byggnation till produktion – och se hur dina innovativa idéer tar form.

Hur är detta relaterat till våra expertiser?

Projekt- & anläggningsteknik

Ett bättre byggande

Subventionerna blir allt färre, och att lyckas öka uteffekten för en solcell med 5 % eller spara 50 000 euro genom att ändra dragningen av en undervattenskabel för en vindkraftpark kan betyda hela skillnaden mellan framgång och misslyckande.

Projektoptimering

Dina tekniska superkrafter – kanske från andra industrier – ska se till att vi utformar projekten på ett bättre sätt så att de maximerar produktionen samtidigt som kostnader och miljöpåverkan minimeras.

Civilingenjörer samarbetar med geologer för att till exempel utveckla stengrundsfundament för att enklare konstruera vindkraftparker.

Som Package Manager tillser du att alla aspekter av konstruktionen i ett projekt levereras i tid och enligt budget. Våra team är viktiga för skötseln av vår teknik som redan är i drift, där maskiningenjörer utreder haverier och föreslår förbättringar.

Teknisk ingenjör

En blick in i framtiden

Utvecklingen inom byggteknik, material och teknologi erbjuder spännande möjligheter att minska kostnaderna för produktionsprojekt. För planeringen av våra projekt är det viktigt för oss att förstå vart framtiden är på väg.

Samarbete i fokus

Som Roadmap Engineer har du löpande kontakt med våra samarbetspartners för få en förståelse av vad de arbetar med idag och vad detta kan innebära för framtiden. Som att bedöma effektiviteten hos turbinprototyper som kommer att fortsätta att utvecklas i många år framöver.

Ingenjörer med fokus på projektkostnader analyserar pågående projekt för att göra viktiga insatser inför framtida budgetering och planering.

Vårt mål är ett fossilfritt liv inom en generation och ingenjörer inom miljöteknik ser till att även våra projekt utformas så att de påverkar naturen så lite som möjligt.

Hur är detta relaterat till våra expertiser?

Ett bättre byggande

Subventionerna blir allt färre, och att lyckas öka uteffekten för en solcell med 5 % eller spara 50 000 euro genom att ändra dragningen av en undervattenskabel för en vindkraftpark kan betyda hela skillnaden mellan framgång och misslyckande.

Projektoptimering

Dina tekniska superkrafter – kanske från andra industrier – ska se till att vi utformar projekten på ett bättre sätt så att de maximerar produktionen samtidigt som kostnader och miljöpåverkan minimeras.

Civilingenjörer samarbetar med geologer för att till exempel utveckla stengrundsfundament för att enklare konstruera vindkraftparker.

Som Package Manager tillser du att alla aspekter av konstruktionen i ett projekt levereras i tid och enligt budget. Våra team är viktiga för skötseln av vår teknik som redan är i drift, där maskiningenjörer utreder haverier och föreslår förbättringar.

En blick in i framtiden

Utvecklingen inom byggteknik, material och teknologi erbjuder spännande möjligheter att minska kostnaderna för produktionsprojekt. För planeringen av våra projekt är det viktigt för oss att förstå vart framtiden är på väg.

Samarbete i fokus

Som Roadmap Engineer har du löpande kontakt med våra samarbetspartners för få en förståelse av vad de arbetar med idag och vad detta kan innebära för framtiden. Som att bedöma effektiviteten hos turbinprototyper som kommer att fortsätta att utvecklas i många år framöver.

Ingenjörer med fokus på projektkostnader analyserar pågående projekt för att göra viktiga insatser inför framtida budgetering och planering.

Vårt mål är ett fossilfritt liv inom en generation och ingenjörer inom miljöteknik ser till att även våra projekt utformas så att de påverkar naturen så lite som möjligt.

Möt våra kollegor

  • Projekt: Aberdeen Wind farm
  • Grupp: Offshore wind & environmental staff

Branschledande inom havsbaserad vindkraft

Innovativa sänkkistefundament vid vårt European Offshore Wind Deployment Centre (EOWDC) i Skottland har sett till att vindkraftverken kan installeras mer effektivt.

Responsibility for biodiversity
Utmana de tekniska gränserna för att utveckla smartare projekt.

Vårt erbjudande

  • Utmanande arbetsuppgifter som gör att du får utnyttja dina teknik- och ingenjörskunskaper till max
  • Professionellt team och hjälpsamma kollegor
  • Möjlighet att ingå i ett dynamiskt och energifyllt team som jobbar med högprofilerande och branschomfattande projekt.
  • Attraktiva anställningsvillkor och utmärkta förmåner
  • Goda möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling
Jobba med oss