Handel och förvaltning

5 jobb

Talanger
0
Aktiviteter
0
Länder
0

Har du ett öga för smarta investeringar? För att ligga i framkant måste vi vara så effektiva som möjligt med både våra egna och kundernas tillgångar. Här finns möjligheter att arbeta

med allt från marknadsanalys och handel till riskbedömningar. Ditt team ser till att vi har den ekonomiska styrka som krävs för ytterligare investeringar på vår resa mot ett fossilfritt liv.

Hur jobbar vi med handel och förvaltning på Vattenfall?

Handel

Mer valuta för pengarna

Dina analytiska och affärsmässiga superkrafter, kombinerat med våra investeringar i ny teknik som exempelvis maskininlärning och algoritmbaserad handel, ska se till att vi kan maximera nyttan av vår produktion och erbjuda våra kunder bäst valuta för pengarna.

Analyserna bakom besluten

Din förmåga att snabbt förstå verksamhetens behov och din vilja att spela en aktiv roll kan göra dig till en Senior Energy Trading & Risk Management Analyst, som underhåller och utvecklar systemen som utgör grunden för vår tradingaktivitet.

Som marknadsanalytiker hjälper dina matematiska superkrafter oss att förstå vad som händer på energigrossistmarknaden, något som gör det möjligt att på högsta nivå fatta välgrundade investeringsbeslut.

Goda meriter från riskhantering kan göra dig till en Senior Gas Trader, där du får utveckla strategier för att utnyttja marknadstrender effektivt.

Förvaltning

Utforska nya områden

I takt med att energimarknaderna blir allt mer volatila bidrar du till hållbarhet, leveranssäkerhet och konkurrenskraft samtidigt som du får arbeta inom nya spännande områden, exempelvis genom att hjälpa kunderna att dra nytta av efterfrågeflexibiliteten.

Många olika karriärvägar

Med dina superkrafter inom komplicerade avtalsfrågor kan du som Originator hjälpa tredjepartsproducenter med elhandelsavtal med företagsköpare, vilka främjar utbyggnaden av förnybar energi.

Som Expert Coder arbetar du med ett, i hög grad, tvärvetenskapligt projekt inom hela Vattenfall i syfte att bygga en banbrytande aggregationsplattform som ger kunderna chansen att utnyttja sin energiflexibilitet maximalt.

Med god kännedom om de globala gasmarknaderna hjälper du som Portfolio Manager oss att optimera våra gastillgångar och att förstå behoven av flexibilitet på ett bättre sätt.

Hur jobbar vi med handel och förvaltning på Vattenfall?

Mer valuta för pengarna

Dina analytiska och affärsmässiga superkrafter, kombinerat med våra investeringar i ny teknik som exempelvis maskininlärning och algoritmbaserad handel, ska se till att vi kan maximera nyttan av vår produktion och erbjuda våra kunder bäst valuta för pengarna.

Analyserna bakom besluten

Din förmåga att snabbt förstå verksamhetens behov och din vilja att spela en aktiv roll kan göra dig till en Senior Energy Trading & Risk Management Analyst, som underhåller och utvecklar systemen som utgör grunden för vår tradingaktivitet.

Som marknadsanalytiker hjälper dina matematiska superkrafter oss att förstå vad som händer på energigrossistmarknaden, något som gör det möjligt att på högsta nivå fatta välgrundade investeringsbeslut.

Goda meriter från riskhantering kan göra dig till en Senior Gas Trader, där du får utveckla strategier för att utnyttja marknadstrender effektivt.

Utforska nya områden

I takt med att energimarknaderna blir allt mer volatila bidrar du till hållbarhet, leveranssäkerhet och konkurrenskraft samtidigt som du får arbeta inom nya spännande områden, exempelvis genom att hjälpa kunderna att dra nytta av efterfrågeflexibiliteten.

Många olika karriärvägar

Med dina superkrafter inom komplicerade avtalsfrågor kan du som Originator hjälpa tredjepartsproducenter med elhandelsavtal med företagsköpare, vilka främjar utbyggnaden av förnybar energi.

Som Expert Coder arbetar du med ett, i hög grad, tvärvetenskapligt projekt inom hela Vattenfall i syfte att bygga en banbrytande aggregationsplattform som ger kunderna chansen att utnyttja sin energiflexibilitet maximalt.

Med god kännedom om de globala gasmarknaderna hjälper du som Portfolio Manager oss att optimera våra gastillgångar och att förstå behoven av flexibilitet på ett bättre sätt.

Möt dina kollegor

Det här händer just nu

  • Projekt: Aggregation hub
  • Grupp: Energy trading

Vi skapar mervärde för våra kunder genom aggregering

Vår innovativa Aggregation Hub är en plattform där kunderna kan nyttja småskalig energiflexibilitet som industriella behov, batterier, kraftvärmeverk och laddstationer.

 

Utveckla dina kunskaper som bidrar till hållbarhet, energisäkerhet och konkurrenskraft.

Vad erbjuder vi dig?

  • Utmärkta möjligheter till karriärutveckling
  • Ett dynamiskt och kommersiellt inriktat team
  • Målinriktad arbetskultur med ett högt tempo
  • Friheten att arbeta med egna projekt
  • En internationell arbetsmiljö
  • Hjälpsamma kollegor
Jobba med oss