Drift, underhåll och service

36 jobb

Talanger
0
Aktiviteter
0
Länder
0

Vi strävar alltid efter världsklass i vårt arbete för att se till att våra tillgångar inom produktion, värme och distribution fungerar så säkert och effektivt som möjligt.

Som en del av vårt stora drift, underhåll och service team får du bidra till de förbättringar som lägger grunden för övergången till ett smartare och fossilfritt energisystem.

Hur är detta relaterat till våra expertiser?

Planering

Kraften i vår portfölj

Vår tillgångsportfölj är omfattande där vi använder de senaste verktygen och den senaste tekniken. Du kommer att få spännande möjligheter att utveckla metoder för att tillvarata synergieffekter, optimera tillgångar och driva kostnadseffektivitet genom processautomatisering.

Hitta de bästa metoderna

Som O&M Package Manager använder du din teknikförståelse och dina superkrafter för att lösa komplexa problem. På så sätt etablerar du de bästa arbetssätten för drift och underhåll på en ny vindkraftpark.

Dina kunskaper som underhållstekniker om hur, och varför, fel uppstår i olika komponenter kan hjälpa dig att planera underhåll bättre så att haverier kan undvikas.

Du kan dra nytta av dina kunskaper inom maskinteknik för att ta reda på hur driftsflexibiliteten kan öka för våra vattenkraftverk så att de kan spela en större roll i ett energisystem som blir allt mer flexibelt.

Drift, underhåll & service

Säkert och pålitligt

Du får en viktig roll i de team som ser till att energi kan levereras dygnet runt, genom att till exempel utföra service på havsbaserade turbiner flera kilometer ut till havs eller utreda ett haveri på en transformatorstation.

Fördjupa dina kunskaper

Som kraftverksoperatör kommer du att lära känna dina maskiner bättre än någon annan. Samtidigt får du goda möjligheter att utvecklas i karriären, oavsett om du siktar på att bli arbetsledare för ett skiftlag eller chef för hela anläggningen.

Dina omfattande kunskaper som elektriker kan komma till nytta inom konstruktion och underhåll i arbetet som servicetekniker för våra kraftnät och transformatorstationer.

Som underhållsledare inom vår serviceverksamhet kan du få leda ett team som utreder hur elinstallationer kan repareras med minsta möjliga störningar för kunden.

Hur är detta relaterat till våra expertiser?

Kraften i vår portfölj

Vår tillgångsportfölj är omfattande där vi använder de senaste verktygen och den senaste tekniken. Du kommer att få spännande möjligheter att utveckla metoder för att tillvarata synergieffekter, optimera tillgångar och driva kostnadseffektivitet genom processautomatisering.

Hitta de bästa metoderna

Som O&M Package Manager använder du din teknikförståelse och dina superkrafter för att lösa komplexa problem. På så sätt etablerar du de bästa arbetssätten för drift och underhåll på en ny vindkraftpark.

Dina kunskaper som underhållstekniker om hur, och varför, fel uppstår i olika komponenter kan hjälpa dig att planera underhåll bättre så att haverier kan undvikas.

Du kan dra nytta av dina kunskaper inom maskinteknik för att ta reda på hur driftsflexibiliteten kan öka för våra vattenkraftverk så att de kan spela en större roll i ett energisystem som blir allt mer flexibelt.

Säkert och pålitligt

Du får en viktig roll i de team som ser till att energi kan levereras dygnet runt, genom att till exempel utföra service på havsbaserade turbiner flera kilometer ut till havs eller utreda ett haveri på en transformatorstation.

Fördjupa dina kunskaper

Som kraftverksoperatör kommer du att lära känna dina maskiner bättre än någon annan. Samtidigt får du goda möjligheter att utvecklas i karriären, oavsett om du siktar på att bli arbetsledare för ett skiftlag eller chef för hela anläggningen.

Dina omfattande kunskaper som elektriker kan komma till nytta inom konstruktion och underhåll i arbetet som servicetekniker för våra kraftnät och transformatorstationer.

Som underhållsledare inom vår serviceverksamhet kan du få leda ett team som utreder hur elinstallationer kan repareras med minsta möjliga störningar för kunden.

  • Projekt: Artificial intelligence
  • Grupp: Reuter West

Använda bildigenkänningsteknik för att öka driftsäkerheten

I ett projekt utreder vi hur ett AI-baserat bildigenkänningssystem kan öka säkerheten och minska mängden arbetsuppgifter av rutinkaraktär på våra produktionsanläggningar.

Du ser till att vår verksamhet fortlöper på ett säkert och problemfritt sätt.

Vårt erbjudande

• En gedigen samarbetskultur
• Tekniska utmaningar
• Möjlighet att arbeta på många olika platser
• Attraktivt förmånspaket
• Möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling

Jobba med oss