Drift, underhåll och service

37 jobb

Talanger
0
Aktiviteter
0
Länder
0

Är du en problemlösare som sporras av tekniska utmaningar? Som en del av vårt stora team för drift, underhåll och service ser du till att vår verksamhet löper på så effektivt som möjligt och med säkerhet i fokus. Du kan jobba med

allt från haveriutredningar till att vara anläggningschef eller utföra reparationer på turbiner långt ute till havs. Tillsammans lägger vi grunden för övergången till ett smartare och fossilfritt energisystem.

Hur jobbar vi med drift, underhåll och service på Vattenfall?

Planering

Verktygen för att lyckas

I Vattenfalls omfattande tillgångsportfölj finner du alltid de allra senaste verktygen och den mest uppdaterade tekniken. Det ger dig goda möjligheter till att utveckla metoder för att tillvarata synergieffekter, optimera tillgångar och driva kostnadseffektivitet genom processautomatisering.

Hitta effektivare lösningar

Som Underhållsspecialist använder du din teknikförståelse och dina superkrafter för att lösa komplexa problem. På så sätt kan du etablera nya och mer effektiva arbetssätt för drift och underhåll på tex. framtida vindkraftparker.

Dina kunskaper om hur, och varför, fel uppstår i olika komponenter kan i din roll som underhållstekniker hjälpa dig att planera så att framtida haveri kan undvikas.

Du kan dra nytta av dina kunskaper inom maskinteknik för att ta reda på hur driftsflexibiliteten kan öka för våra vattenkraftverk.

Drift, underhåll & service

Leverera energi dygnet runt

Du får tillsammans med dina kollegor en viktig roll i att se till att energi kan levereras dygnet runt. Det gör du genom att exempelvis utföra service på turbiner som ligger flera kilometer ut till havs eller genom att utreda ett haveri på en transformatorstation.

Fördjupa dina kunskaper

Som kraftverksoperatör kommer du att lära känna dina maskiner bättre än någon annan. Du har även goda möjligheter till karriärutveckling, oavsett om du siktar på att bli arbetsledare för ett skiftlag eller chef för hela anläggningen.

Dina omfattande kunskaper som elektriker kan komma till nytta inom konstruktion och underhåll i arbetet som servicetekniker för våra kraftnät och transformatorstationer.

Som underhållsledare inom vår serviceverksamhet kan du få leda ett team som utreder hur elinstallationer kan repareras med minsta möjliga störningar för kunden.

Hur jobbar vi med drift, underhåll och service på Vattenfall?

Verktygen för att lyckas

I Vattenfalls omfattande tillgångsportfölj finner du alltid de allra senaste verktygen och den mest uppdaterade tekniken. Det ger dig goda möjligheter till att utveckla metoder för att tillvarata synergieffekter, optimera tillgångar och driva kostnadseffektivitet genom processautomatisering.

Hitta effektivare lösningar

Som Underhållsspecialist använder du din teknikförståelse och dina superkrafter för att lösa komplexa problem. På så sätt kan du etablera nya och mer effektiva arbetssätt för drift och underhåll på tex. framtida vindkraftparker.

Dina kunskaper om hur, och varför, fel uppstår i olika komponenter kan i din roll som underhållstekniker hjälpa dig att planera så att framtida haveri kan undvikas.

Du kan dra nytta av dina kunskaper inom maskinteknik för att ta reda på hur driftsflexibiliteten kan öka för våra vattenkraftverk.

Leverera energi dygnet runt

Du får tillsammans med dina kollegor en viktig roll i att se till att energi kan levereras dygnet runt. Det gör du genom att exempelvis utföra service på turbiner som ligger flera kilometer ut till havs eller genom att utreda ett haveri på en transformatorstation.

Fördjupa dina kunskaper

Som kraftverksoperatör kommer du att lära känna dina maskiner bättre än någon annan. Du har även goda möjligheter till karriärutveckling, oavsett om du siktar på att bli arbetsledare för ett skiftlag eller chef för hela anläggningen.

Dina omfattande kunskaper som elektriker kan komma till nytta inom konstruktion och underhåll i arbetet som servicetekniker för våra kraftnät och transformatorstationer.

Som underhållsledare inom vår serviceverksamhet kan du få leda ett team som utreder hur elinstallationer kan repareras med minsta möjliga störningar för kunden.

Möt dina kollegor

Det här händer just nu

  • Projekt: Artificial intelligence
  • Grupp: Vattenfall Värme och R&D

Framtidens fjärrvärme styrs med artificiell intelligens

I ett pågående projekt pågår unika tester för att ta fram morgondagens fjärrvärme genom att digitalisera steg i uppvärmningsprocessen. Bland annat används artificiell intelligens och olika visualiseringsverktyg.

Läs mer här
Du ser till att vår verksamhet fungerar på ett säkert och problemfritt sätt.

Vad erbjuder vi dig?

  • Personlig och yrkesmässig utveckling
  • En stark samarbetskultur
  • Tekniska utmaningar
  • Möjligheten att arbeta på många olika platser
  • Ett attraktivt förmånspaket
Jobba med oss