Benefity

Jako pracownik Vattenfall pomagasz nam osiągnąć nasz cel: Power Climate Smarter Living, aby stać się wolnymi od paliw kopalnianych w przeciągu jednego pokolenia. Doceniamy Twoją ciężką pracę. Twoje działania zostaną dostrzeżone. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenia oraz pakiet benefitów, dopasowanych do indywidualnych potrzeb.

Wynagrodzenie

Atrakcyjne wynagrodzenie

Z nami możesz osiągnąć wynagrodzenie, które będzie odpowiedać Twoim kwalifikacjom. Wynagrodzenie będzie wzrastać co roku, w zależności od Twoich sukcesów.

Nagrody roczne

Decyzje dotyczące nagrody rocznej podejmowane są w kontekście indywidualnych wyników i aktualnej pozycji rynkowej.

Roczny przegląd wynagrodzeń

Decyzje dotyczące budżetu na roczny przegląd wynagrodzeń i indywidualnej dystrybucji będą podlegać regionalnym lub lokalnym porozumieniom ze związkami zawodowymi, radami pracowników lub odpowiednikami.

Koszty podróży służbowych

Wydatki związane z podróżą służbową rozliczane są zgodnie z Polskim prawem.

Wynagrodzenie

Z nami możesz osiągnąć wynagrodzenie, które będzie odpowiedać Twoim kwalifikacjom. Wynagrodzenie będzie wzrastać co roku, w zależności od Twoich sukcesów.

Decyzje dotyczące nagrody rocznej podejmowane są w kontekście indywidualnych wyników i aktualnej pozycji rynkowej.

Decyzje dotyczące budżetu na roczny przegląd wynagrodzeń i indywidualnej dystrybucji będą podlegać regionalnym lub lokalnym porozumieniom ze związkami zawodowymi, radami pracowników lub odpowiednikami.

Wydatki związane z podróżą służbową rozliczane są zgodnie z Polskim prawem.

Benefity

Ubezpieczenia

W zależności od kraju firma Vattenfall oferuje różne świadczenia, takie jak ubezpieczenie na życie lub ubezpieczenie wypadkowe na specjalnych warunkach pracowniczych.

Urlop rodzicielski/dzień wolny

Zachęcamy naszych pracowników, aby korzystali z urlopów rodzicielskich. Dodatkowo przysługuje nam dzień wolny w dniu 14 sierpnia.

Równowaga

By promować lepszą równowagę między życiem osobistym i rozwojem kariery zawodowej pracowników, oferujemy elastyczne podejście, np. pracę na część etatu oraz możliwość pracy z domu (do 6 dni w miesiącu).

Zdrowie i dobre samopoczucie

Ważne jest dla nas, aby nasi pracownicy byli zdrowi i zadowoleni z życia. Wiele z naszych biur w różnych lokalizacjach promuje zdrowy styl życia poprzez dofinansowanie do kart sportowych oraz akcje informacyjne.

Benefity

W zależności od kraju firma Vattenfall oferuje różne świadczenia, takie jak ubezpieczenie na życie lub ubezpieczenie wypadkowe na specjalnych warunkach pracowniczych.

Zachęcamy naszych pracowników, aby korzystali z urlopów rodzicielskich. Dodatkowo przysługuje nam dzień wolny w dniu 14 sierpnia.

By promować lepszą równowagę między życiem osobistym i rozwojem kariery zawodowej pracowników, oferujemy elastyczne podejście, np. pracę na część etatu oraz możliwość pracy z domu (do 6 dni w miesiącu).

Ważne jest dla nas, aby nasi pracownicy byli zdrowi i zadowoleni z życia. Wiele z naszych biur w różnych lokalizacjach promuje zdrowy styl życia poprzez dofinansowanie do kart sportowych oraz akcje informacyjne.

Inne ciekawe informacje