Project management

9 Ofert pracy

Talentów
0
Specjalizacji
0
Branży
0

To najlepszy czas, aby podjąć pracę w sektorze energetycznym, który przechodzi poważne zmiany napędzane transformacją energetyczną i postępem technologicznym. Jako Project Manager w firmie Vattenfall będziesz odpowiadać za realizację najtrudniejszych i najbardziej ambitnych zadań w branży oraz stosować najnowsze techniki, pozwalające maksymalnie wykorzystać potencjał naszego zespołu.

Co robimy w ramach tych kategorii?

Projekty na dużą skalę

Zróbmy to razem 

Jako Project Manager będziesz zarządzać zintegrowanym zespołem współpracującym z konsultantami przy realizacji jednych z naszych największych, wielomilionowych  inwestycji.

Zarządzanie relacjami

Odpowiedzialność za realizację projektu polegającego na budowie nowej sieci ciepłowniczej to szansa na udział w inwestycji, która na długi czas oraz w bardzo pozytywny sposób wpłynie na społeczności i środowisko. Sprawdzone zostaną nie tylko Twoje umiejętności techniczne i menadżerskie, ale także zdolność skutecznego komunikowania się z interesariuszami. Na przykład realizacja projektów na gęsto zaludnionych obszarach, to sprawdzian z zakresu zarządzania relacjami z lokalną społecznością, warunkujące powodzenie projektów.

Projekty wewnętrzne

Dostarczanie na czas

Skuteczne zarządzanie projektami ma kluczowe znaczenie dla stymulowania zmian i różnych sposobów pracy, dzięki którym zrealizujemy naszą misję jaką jest przyszłość wolna od paliw kopalnych.

Umiejętności dostosowane do potrzeb 

Umiejętność słuchania klientów i samodzielnego zarządzania jest ważna w pracy kierownika projektu, jednak najbardziej liczy się zdolność wcielania planów w życie! Otrzymasz znakomitą szansę na rozwój kariery w zakresie zarządzania projektami, czy to jako Business Project Manager, Asset-based Project Manager, czy jako Senior Project Manager. Twoje umiejętności i doświadczenie pozwolą Ci również szkolić współpracowników z zakresu technik Agile, aby maksymalnie wykorzystać zdolności zespołu.

Agile

Pracując w Agile

Mimo że tradycyjne metody zarządzania projektami odgrywają niezmiennie istotną rolę w naszej działalności, zespoły projektowe coraz częściej stosują filozofię Agile, pragnąc nadać odpowiednie tempo zmian, wymagane w wielu obszarach.

Nowe podejście 

Na dynamicznych rynkach, np. e-mobility, Agile pomaga reagować na rozwijające się na rynku zjawiska i przyspieszać tempo opracowywania produktów i usług. Agile odgrywa również kluczową rolę w kontekście szybko postępującej cyfryzacji naszej branży. Możesz na przykład zająć stanowisko Scrum Master w branży grzewczej, wspomagając interdyscyplinarny zespół, który pracuje nad aplikacją dającą konserwatorom możliwość sprawniejszego planowania pracy.

Co robimy w ramach tych kategorii?

Zróbmy to razem 

Jako Project Manager będziesz zarządzać zintegrowanym zespołem współpracującym z konsultantami przy realizacji jednych z naszych największych, wielomilionowych  inwestycji.

Zarządzanie relacjami

Odpowiedzialność za realizację projektu polegającego na budowie nowej sieci ciepłowniczej to szansa na udział w inwestycji, która na długi czas oraz w bardzo pozytywny sposób wpłynie na społeczności i środowisko. Sprawdzone zostaną nie tylko Twoje umiejętności techniczne i menadżerskie, ale także zdolność skutecznego komunikowania się z interesariuszami. Na przykład realizacja projektów na gęsto zaludnionych obszarach, to sprawdzian z zakresu zarządzania relacjami z lokalną społecznością, warunkujące powodzenie projektów.

Dostarczanie na czas

Skuteczne zarządzanie projektami ma kluczowe znaczenie dla stymulowania zmian i różnych sposobów pracy, dzięki którym zrealizujemy naszą misję jaką jest przyszłość wolna od paliw kopalnych.

Umiejętności dostosowane do potrzeb 

Umiejętność słuchania klientów i samodzielnego zarządzania jest ważna w pracy kierownika projektu, jednak najbardziej liczy się zdolność wcielania planów w życie! Otrzymasz znakomitą szansę na rozwój kariery w zakresie zarządzania projektami, czy to jako Business Project Manager, Asset-based Project Manager, czy jako Senior Project Manager. Twoje umiejętności i doświadczenie pozwolą Ci również szkolić współpracowników z zakresu technik Agile, aby maksymalnie wykorzystać zdolności zespołu.

Pracując w Agile

Mimo że tradycyjne metody zarządzania projektami odgrywają niezmiennie istotną rolę w naszej działalności, zespoły projektowe coraz częściej stosują filozofię Agile, pragnąc nadać odpowiednie tempo zmian, wymagane w wielu obszarach.

Nowe podejście 

Na dynamicznych rynkach, np. e-mobility, Agile pomaga reagować na rozwijające się na rynku zjawiska i przyspieszać tempo opracowywania produktów i usług. Agile odgrywa również kluczową rolę w kontekście szybko postępującej cyfryzacji naszej branży. Możesz na przykład zająć stanowisko Scrum Master w branży grzewczej, wspomagając interdyscyplinarny zespół, który pracuje nad aplikacją dającą konserwatorom możliwość sprawniejszego planowania pracy.

  • Projekt: Future city heat supply
  • Zespół: District Heating

Zaopatrzenie miast w ciepło - zabezpieczeniem na przyszłość 

Future Heat Leiden Project to realizowana na dużą skalę inwestycja mająca na celu zabezpieczenie miejskich zasobów ciepła w Leiden w Holandii z wykorzystaniem nowych źródeł zasilania.

Będziesz siłą napędową zmian zmierzających do wyeliminowania paliw kopalnych.

Co możemy Ci zaoferować?

  • Udział w ambitnych i prestiżowych projektach
  • Możliwość dynamicznego rozwoju kariery
  • Szansa na zdobycie wiedzy z zakresu wielu branż
  • Wysoki poziom swobody
  • Dynamiczne środowisko pracy