Management

5 Ofert pracy

Menadżerów
0
% Kobiet
0
Poziomów zarządzania
0

Teraz, gdy zmiany na rynku produkcji energii postępują najszybciej w historii, a konkurencja jest większa niż dotychczas, Twoje zdolności przywódcze mogą nas zaprowadzić w przyszłość bez paliw kopalnych. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym Managerem, czy też masz predyspozycje, aby nim zostać, pomożemy Ci w pełni wykorzystać swój potencjał.

Co robimy w ramach tych kategorii?

Co wniesiesz

Podejmij wyzwanie

Nasze wyzwanie, które polega na rezygnacji z paliw kopalnych w ciągu jednego pokolenia, oznacza, że musisz dobrze rozumieć swoją rolę w realizacji naszego celu i wykazać się zaangażowaniem w zakresie współpracy, ciągłego uczenia się i nowatorskiego myślenia.

Zarządzanie zmianą

Pokażesz ludziom szerszą perspektywę. Będziesz łączyć ich ze sobą nawzajem oraz zarządzać niepewnością, nawet wtedy gdy droga naprzód jest niejasna. Strategiczne myślenie pozwoli Ci przewidywać przyszłe trendy i ich skutki. Wesprzesz ludzi ze swojego otoczenia i zbudujesz efektywne zespoły o wspólnych celach, otwartym dialogu i chęcią do współpracy z innymi. W bezustannie zmieniającym się świecie będziesz katalizatorem, który pozwoli przyspieszyć uczenie się oraz rozwój własny i innych osób. Podstawą naszej transformacji są innowacje, więc będziesz chętnie eksperymentować i uczyć się zarówno na sukcesach, jak i na błędach.

Co dostaniesz w zamian

Ciągłe uczenie się 

Jako lider w Vattenfall otrzymasz wsparcie i możliwość uczenia się i rozwijania swoich kompetencji w zakresie zarządzania, a także otrzymasz szansę, aby wejść na wyższe szczeble kariery.

Programy rozwojowe

Korzystając z Vattenfall Management Institute, możesz wejść na ścieżkę rozwoju, począwszy od krótkich kursów internetowych, aż po intensywny coaching realizowany w systemie jeden na jeden. Nasz ogólny program rozwoju przywództwa obejmuje kursy zarówno dla tych, którzy wykonują pierwsze kroki w zarządzaniu, jak i dla starszych managerów. Poszczególne moduły szkolenia dotyczą różnych zagadnień, np. dawanie i przyjmowanie informacji zwrotnych, zarządzanie zespołami wirtualnymi oraz przywództwo w kontekście Agile. Znaczenie innowacji w biznesie oznacza, że każdy lider otrzymuje wsparcie, aby lepiej zrozumieć cyfrowy krajobraz i rozpoznawać możliwości.

Co robimy w ramach tych kategorii?

Podejmij wyzwanie

Nasze wyzwanie, które polega na rezygnacji z paliw kopalnych w ciągu jednego pokolenia, oznacza, że musisz dobrze rozumieć swoją rolę w realizacji naszego celu i wykazać się zaangażowaniem w zakresie współpracy, ciągłego uczenia się i nowatorskiego myślenia.

Zarządzanie zmianą

Pokażesz ludziom szerszą perspektywę. Będziesz łączyć ich ze sobą nawzajem oraz zarządzać niepewnością, nawet wtedy gdy droga naprzód jest niejasna. Strategiczne myślenie pozwoli Ci przewidywać przyszłe trendy i ich skutki. Wesprzesz ludzi ze swojego otoczenia i zbudujesz efektywne zespoły o wspólnych celach, otwartym dialogu i chęcią do współpracy z innymi. W bezustannie zmieniającym się świecie będziesz katalizatorem, który pozwoli przyspieszyć uczenie się oraz rozwój własny i innych osób. Podstawą naszej transformacji są innowacje, więc będziesz chętnie eksperymentować i uczyć się zarówno na sukcesach, jak i na błędach.

Ciągłe uczenie się 

Jako lider w Vattenfall otrzymasz wsparcie i możliwość uczenia się i rozwijania swoich kompetencji w zakresie zarządzania, a także otrzymasz szansę, aby wejść na wyższe szczeble kariery.

Programy rozwojowe

Korzystając z Vattenfall Management Institute, możesz wejść na ścieżkę rozwoju, począwszy od krótkich kursów internetowych, aż po intensywny coaching realizowany w systemie jeden na jeden. Nasz ogólny program rozwoju przywództwa obejmuje kursy zarówno dla tych, którzy wykonują pierwsze kroki w zarządzaniu, jak i dla starszych managerów. Poszczególne moduły szkolenia dotyczą różnych zagadnień, np. dawanie i przyjmowanie informacji zwrotnych, zarządzanie zespołami wirtualnymi oraz przywództwo w kontekście Agile. Znaczenie innowacji w biznesie oznacza, że każdy lider otrzymuje wsparcie, aby lepiej zrozumieć cyfrowy krajobraz i rozpoznawać możliwości.

  • Projekt: Leadership focus areas
  • Zespół: Co-creation different areas

Obszary przywództwa wyznaczają ramy Twojego zaangażowania  

Nowe obszary w przywództwie — Łącz ludzi, Przyspieszaj uczenie się i Kieruj innowacją — zostały wprowadzone z myślą o rozwoju naszej firmy i jej dalszym wzroście.

Wprowadzisz zmiany w niepewnym świecie.

Co możemy Ci zaoferować?

  • Szansę na kierowanie zmianą we wpływowym środowisku
  • Wysoki poziom autonomii i odpowiedzialności
  • Znaczne wsparcie w rozwoju kariery
  • Indywidualnie dopasowane programy rozwoju
  • Atrakcyjne pakiety korzyści
  • Możliwość udziału w projektach międzynarodowych