Diversiteetti & inklusiivisuus

Jotta voimme saavuttaa tavoitteemme fossiilittomasta elämästä yhden sukupolven aikana, täytyy meidän hyödyntää eri näkökulmiamme, tietojamme sekä taitojamme. Tarvitsemme ajattelijoita, rakentajia, tuottajia sekä ongelmanratkaisijoita erilaisista taustoista, jotka voivat tuoda

omat supervoimansa tiimiimme. Ensiluokkaisessa työympäristössä jokaisen tulisi tuntea olonsa yhdenvertaiseksi sekä osalliseksi tavoitellessamme yhteistä maaliamme.

Liity meihin ja ole mukana johtamassa muutosta.

Monimuotoisuus on voimavaramme

Antamalla kaikille vapauden olla oma itsensä uskomme että yksilölliset supervoimamme voivat loistaa. Monimuotoinen työyhteisö mahdollistaa paremman suoriutumisen, lisää luovuutta sekä kannustaa innovatiivisiin ratkaisuihin.

Sitoutumisemme monimuotoisuuteen sekä inkluusioon on sisällytetty Vattenfallin pääperiaatteisiin. Lue lisää miten toteutamme tämän.

Periaatteet joiden mukaan toimimme

Avoin

Olemme uteliaita, etsimme uusia toimintatapoja sekä olemme avoimia eri näkökulmille. Olemalla kutsuvia tarkoitamme että etsimme toisistaan eroavia kokemuksia, asiantuntijuutta sekä yksilöllisyyttä. Työntekijämme ovatkin usein osa kansainvälisiä tiimejä ja tekevät yhteistyötä kollegoiden kanssa monista eri kulttuureista.

Aktiivinen

Uskomme että olemalla vastuullisia sekä ratkaisukeskeisiä voimme edistää muutosta nopeammin. Siksi olemme tehneet monimuotoisuudesta ja inkluusiosta oleelliset osat liiketoiminnan suunnitteluamme sekä tulosseurantaamme.

Positiivinen

Tavoitteemme on tukea työkulttuuria jossa haastamme ennakkoluuloja sekä kunnioitamme ja juhlistamme moninaisuutta. Koemme että rohkea monimuotoisuus- ja inkluusiostrategiamme voi saada aikaan muutoksen, jonka oletamme inspiroivan henkilöitä omassa organisaatiossamme sekä sen ulkopuolella.

Turvallinen

Lähestymistapamme turvallisuutta kohtaan on alansa huipulla ja vaalimme työympäristöä joka on vapaa ahdistelusta sekä epäasiallisesta käyttäytymisestä. Oletamme sinun jakavan ajatuksiasi sekä sanoittamaan huoliasi, riippumatta siitä kuka olet. Tuemme ja kannustamme kohti turvallista sekä terveellistä elämäntyyliä ja tarjoamme monia eri työkaluja sekä vaihtoehtoja työntekijöillemme, jotta voimme taata hyvän työ- ja yksityiselämän tasapainon.

Periaatteet joiden mukaan toimimme

Olemme uteliaita, etsimme uusia toimintatapoja sekä olemme avoimia eri näkökulmille. Olemalla kutsuvia tarkoitamme että etsimme toisistaan eroavia kokemuksia, asiantuntijuutta sekä yksilöllisyyttä. Työntekijämme ovatkin usein osa kansainvälisiä tiimejä ja tekevät yhteistyötä kollegoiden kanssa monista eri kulttuureista.

Uskomme että olemalla vastuullisia sekä ratkaisukeskeisiä voimme edistää muutosta nopeammin. Siksi olemme tehneet monimuotoisuudesta ja inkluusiosta oleelliset osat liiketoiminnan suunnitteluamme sekä tulosseurantaamme.

Tavoitteemme on tukea työkulttuuria jossa haastamme ennakkoluuloja sekä kunnioitamme ja juhlistamme moninaisuutta. Koemme että rohkea monimuotoisuus- ja inkluusiostrategiamme voi saada aikaan muutoksen, jonka oletamme inspiroivan henkilöitä omassa organisaatiossamme sekä sen ulkopuolella.

Lähestymistapamme turvallisuutta kohtaan on alansa huipulla ja vaalimme työympäristöä joka on vapaa ahdistelusta sekä epäasiallisesta käyttäytymisestä. Oletamme sinun jakavan ajatuksiasi sekä sanoittamaan huoliasi, riippumatta siitä kuka olet. Tuemme ja kannustamme kohti turvallista sekä terveellistä elämäntyyliä ja tarjoamme monia eri työkaluja sekä vaihtoehtoja työntekijöillemme, jotta voimme taata hyvän työ- ja yksityiselämän tasapainon.

Mitä työntekijämme sanovat diversiteetistä ja inkluusiosta?

201985%
202082%
202184%
Kysymme työntekijöiltämme heidän mielipiteitään diversiteetistä sekä inkluusiosta osana Vattenfallin säännöllistä henkilöstökyselyä. Osa joka käsittelee monimuotoisuutta ja inkluusiota sisältää kysymyksiä joiden tarkoituksena on mitata työntekijöiden asenteita sekä yleistä osallisuuden tasoa yrityksessämme. Kyselyn tulokset näyttävät että suurin osa kaikista vastanneista työntekijöistämme koki Vattenfallin olevan diversiteettiä ja inkluusiota tukeva työpaikka.
85% Vattenfallin työntekijöistä vastasi että he ajattelevat myönteisesti monimuotoisuutta ja inkluusiota koskien heidän työpaikallaan.
Kyselylomakkeen kysymyksiin tehdyt muutokset vaikuttivat lomakkeen tuloksiin.
84% tulos vahvistaa että seuraamme jälleen positiivista kehitystä.
6
10:stä Vattenfallin johtokunnan jäsenestä on naisia

Työskentely yhteistyökumppaneiden kanssa

  • Ennakkoluulot: Vuonna 2022 osallistumme tutkimukseen yhdessä The Stockholm School of Economics’ kanssa jonka tarkoituksena on arvioida ja kehittää rekrytointiprosessiamme. Vattenfall on myös osallistunut Mitt Livs Chans mentorointiohjelmaan vuodesta 2015 alkaen ja tämä yhteistyö on johtanut kansainvälisen moduulin kehittämiseen joka käsittelee työyhteisöön kuulumista, vaikuttamista ja osallistumista.
  • Sukupuoli: Edistämme sukupuolien välistä tasa-arvoa organisaatiossamme ja sen ulkopuolella esimerkiksi osallistumalla työhön jota Catalyst ja Equal by 30 tekevät.
  • Ihonväri:  Vuoden 2021 aikana osallistuimme Vidga Normen projektiin jonka tarkoituksena oli avata työympäristömme kaikille ihonväristä huolimatta.
  • LBTIQ+Workplace Pride on auttanut meitä näkemään kuinka LGBTIQ+ ystävällisiä olemme sekä mitä voimme parantaa.
  • Neurologinen variaatio: Olemme ylpeitä yhteistyökumppaneita eri yhtiöiden kuten Unicus:sen kanssa joka on erikoistunut palkkaamaan konsultteja joilla in Aspergerin syndrooma.
  • Lue lisää yhteistyökumppaneistamme ja painopisteistämme.

Työntekijämme

Myös kiinnostavaa