Vesivoima

6 Avoimet työpaikat

Lahjakkuudet
0
Voimalaitoksia
0
TWh vuodessa
0

Vesivoima on tärkeä uusiutuvan energian lähde, ja koska se tasapainottaa muita energiamuotoja, sen merkitys ilmastoälykkään yhteiskunnan toteuttamisessa

on kasvussa. Supervoimasi voivat auttaa meitä tuotantotehokkuuden maksimoimisessa tai löytämään uusia keinoja tukea luonnon monimuotoisuutta.

Miten tämä liittyy osaamisalueisiimme?

Suunnittelu ja tiede

Vesivoiman rooli

Vesivoiman kasvava rooli uusiutuvan energian epäsäännöllisen tuotannon tasapainottamisessa tarkoittaa, että suunnittelu- ja tutkimustaidoillesi riittää haasteita!

Syvempää tuntemusta

Osaamisesi esimerkiksi hydrologian ja hydrauliikan alueilla voi auttaa meitä tuntemaan paremmin jokia ja sitä, miten toimia parhaiten vaihtuvissa sadeoloissa. Koneinsinöörin tehtävissä kehität älykkäitä tapoja, joilla pystymme joustavasti vastaamaan muuttuviin energiavaatimuksiin vesivoimalla. Sinulla on näkemys siitä, miten muutos kuormittaa patoja, turbiineja ja vesiväyliä ja vaikuttaa niiden kulumiseen ja rapautumiseen. Taustasi on biologiassa, ja tutkimustesi ansiosta opimme tuntemaan paremmin kalojen käyttäytymistä, jotta voimme rajoittaa kuormitusvaikutustamme.

Toiminnot ja ylläpito

Uudet työkalut

Vesivoima on ehkä yksi vanhimmista energialajeista, mutta sinä käytät uusimpia teknologioita tuotantolaitostemme toiminnan ja ylläpidon parantamiseen. Samalla hyödymme paremmista ja turvallisemmista työtavoista.

Jatkuvat parannukset

Koska tuotantoteknikkona panostat yksityiskohtiin ja haluat ratkaista ongelmia, löydät keinoja parantaa koko ajan tuotantoprosesseja. Sähköalan kokemuksesi ansiosta sinusta voi tulla valvomoinsinööri, joka selvittää miten innovaatioita, kuten koneoppimista, käytetään parhaiten etävalvonnan ja tuotantolaitosten seurannan kehittämiseen. Ylläpidon kehityssuunnittelijana autat tuotantolaitoksiamme hyötymään parantuneista työtavoista, esimerkiksi reaaliaikaisesta tilannepohjaisesta valvonnasta, joka lisää tehokkuutta ja pienentää käyttökustannuksia.

Miten tämä liittyy osaamisalueisiimme?

Vesivoiman rooli

Vesivoiman kasvava rooli uusiutuvan energian epäsäännöllisen tuotannon tasapainottamisessa tarkoittaa, että suunnittelu- ja tutkimustaidoillesi riittää haasteita!

Syvempää tuntemusta

Osaamisesi esimerkiksi hydrologian ja hydrauliikan alueilla voi auttaa meitä tuntemaan paremmin jokia ja sitä, miten toimia parhaiten vaihtuvissa sadeoloissa. Koneinsinöörin tehtävissä kehität älykkäitä tapoja, joilla pystymme joustavasti vastaamaan muuttuviin energiavaatimuksiin vesivoimalla. Sinulla on näkemys siitä, miten muutos kuormittaa patoja, turbiineja ja vesiväyliä ja vaikuttaa niiden kulumiseen ja rapautumiseen. Taustasi on biologiassa, ja tutkimustesi ansiosta opimme tuntemaan paremmin kalojen käyttäytymistä, jotta voimme rajoittaa kuormitusvaikutustamme.

Uudet työkalut

Vesivoima on ehkä yksi vanhimmista energialajeista, mutta sinä käytät uusimpia teknologioita tuotantolaitostemme toiminnan ja ylläpidon parantamiseen. Samalla hyödymme paremmista ja turvallisemmista työtavoista.

Jatkuvat parannukset

Koska tuotantoteknikkona panostat yksityiskohtiin ja haluat ratkaista ongelmia, löydät keinoja parantaa koko ajan tuotantoprosesseja. Sähköalan kokemuksesi ansiosta sinusta voi tulla valvomoinsinööri, joka selvittää miten innovaatioita, kuten koneoppimista, käytetään parhaiten etävalvonnan ja tuotantolaitosten seurannan kehittämiseen. Ylläpidon kehityssuunnittelijana autat tuotantolaitoksiamme hyötymään parantuneista työtavoista, esimerkiksi reaaliaikaisesta tilannepohjaisesta valvonnasta, joka lisää tehokkuutta ja pienentää käyttökustannuksia.

  • Projekti: Laxelerator
  • Tiimi: Älvkarleby R&D centre

Entistä parempi kalatuntemus ympäristövaikutuksen minimoimiseksi

Älvkarlebyn tutkimus- ja kehityskeskuksessamme rakennettu Laxelerator-testivesiränni yhdistää hydrauliikan ja biologian osaamisemme ja parantaa kalatuntemustamme.

Tutustu
Olet mukana kehittämässä vesivoimalle entistä suurempaa osaa hiilettömään energiaan siirtymisessä.

Mitä tarjoamme

  • Haastavia tehtäviä, joissa pääset näyttämään koko teknisen taitosi ja suunnitteluosaamisesi
  • Vahvan tiimimoraalin ja tukea antavat kollegat
  • Tilaisuuksia työskennellä useissa eri paikoissa
  • Houkuttelevat työehdot ja erinomaiset edut
  • Mahdollisuuden henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kehitykseen
Työskentely Vattenfallilla